Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea unui

Utilizarea unui calculator Ce puteþi face cu un calculator Windows Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat pe un calculator Windows, puteþi beneficia de operaþiile prezentate în continuare. z Observaþii • Consultaþi pagina 101 dacã folosiþi un calculator Macintosh. Imaginile în miniaturã pot fi mãrite ºi redate ca o succesiune de imagini. x Crearea unui disc în format AVCHD Selectând filmele importate, puteþi crea un disc care sã conþinã filme cu imagini la calitate HD (înaltã definiþie). x Copierea unui disc T Video Disc Copier Puteþi copia toate imaginile de pe un disc înregistrat cu camera dvs. Despre Ghidul de iniþiere Principalele funcþii x Redarea unui disc în format AVCHD T Player pentru AVCHD Puteþi urmãri filmele înregistrate pe un disc în format AVCHD cu ajutorul camerei video, introducând un disc în drive-ul DVD al calculatorului. b Note • Chiar ºi în cazul unei configuraþii de calculator pentru care funcþionarea este garantatã, este posibil ca unele cadre sã fie omise din film. x Importul filmelor înregistrate cu camera dvs. video Puteþi importa filmele ale cãror imagini sunt înregistrate la o calitate HD (înaltã definiþie), aºa cum sunt. Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un manual electronic de instrucþiuni care îl puteþi consulta cu ajutorul calculatorului. Acest manual descrie operaþiile de bazã, de la conectarea iniþialã a camerei video la calculator ºi realizarea primelor reglaje, pânã la funcþionarea generalã atunci când folosiþi pentru prima datã aplicaþia software “Picture Motion Browser”de pe CD-ROM (furnizat). Consultaþi «Instalarea Ghidului de iniþiere» (pagina 98), porniþi Ghidul de iniþiere ºi urmaþi instrucþiunile. Despre funcþia “Help” a aplicaþiilor software Documentaþia Help explicã exhaustiv funcþiile tuturor aplicaþiilor software. Consultaþi documentaþia Help pentru a afla detalii suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie “Ghidul de iniþiere”. Pentru afiºarea informaþiilor Help, faceþi clic pe semnul de întrebare [?] de pe ecran. x Vizionarea filmelor la calculator Puteþi gestiona filme ºi fotografii dupã de data la care au fost înregistrate ºi sã selectaþi filmele sau fotografiile pe care vreþi sã le urmãriþi cu ajutorul imaginilor în miniaturã corespunzãtoare. 96

Cerinþe de sistem Când folosiþi “Picture Motion Browser” SO: Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional. Este necesarã instalarea standard. Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul de operare constã într-un sistem de operare actualizat (upgrade) sau într-un mediu multiboot. Procesor : Minim : Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai rapid (se recomandã Pentium 4 la 3,6 GHz sau mai rapid). Pentru procesarea exclusiv de imagini la calitate SD (definiþie standard), este necesar un procesor Intel Pentium III la 1 GHz sau mai rapid. Aplicaþii : DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest produs se bazeazã pe tehnologia DirectX. Este necesar sã fie instalat DirectX.) .Net Framework 1.1 (instalat cu Picture Motion Browser), în funcþie de calculatorul folosit. Sistem de sunet : Placã de sunet compatibilã Direct Sound. Memorie : 512 MB sau mai mult (se recomandã 1 GB sau mai mult). Pentru procesarea exclusivã a imaginilor la calitate SD (definiþie standard), sunt necesare 256 MB de memorie sau mai mult. Hard disk : • Spaþiu liber necesar pentru instalare : aproximativ 800 MB (se recomandã 10 GB sau mai mult la crearea de discuri în format AVCHD). Monitor : • Placã video compatibila cu DirectX 7 sau variante ulterioare, • Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime mare de culoare (culoare pe 16 biþi), Alte cerinþe : • Port (USB) (trebuie sã fie standard) . • Se recomandã USB de mare vitezã (USB 2.0), • Este necesar un drive optic de disc (este necesar un drive CD-ROM pentru instalare). Când sunt redate cu ajutorul calculatorului fotografii înregistrate pe un “Memory Stick Duo” SO: Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional. Este necesarã instalarea standard. Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul de operare este un sistem de operare actualizat (upgrade). Procesor : • Pentium MMX la 200 MHz sau mai rapid Alte cerinþe : • Port (USB) (trebuie sã fie standard). b Note • Nu este garantatã funcþionarea în cazul tuturor configuraþiilor recomandate. Spre exemplu, lansarea sau funcþionarea simultanã altor aplicaþii poate limita performanþele acestui produs. • Chiar ºi în cazul unor configuraþii în care este garantatã funcþionarea, este posibil ca unele cadre sã fie omise la filmele cu o înaltã calitate a imaginilor, rezultând o calitate neuniformã. Imaginile importate ºi imaginile de pe discuri create ulterior nu for fi însã afectate. z Observaþii • Dacã existã un slot de Memory Stick la calculator, introduceþi unitatea “Memory Stick Duo” ce conþine fotografiile în adaptorul pentru Memory Stick Duo (opþional), apoi introduceþi-l în slotul pentru Memory Stick al calculatorului pentru a copia fotografiile la calculator. • La folosirea unui “Memory Stick PRO Duo”, cu care calculatorul nu este compatibil, conectaþi camera la calculator prin cablul USB în loc sã folosiþi slotul Memory Stick. 97