Views
1 month ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Instalarea pe calculator

Instalarea pe calculator a aplicaþiilor software ºi a Ghidului de iniþiere Trebuie sã instalaþi Ghidul de iniþiere ºi aplicaþiile software de pe discul CD-ROM (furnizat) pe calculatorul dvs. Windows, înainte de a conecta camera video la computer. Odatã instalate programele, nu mai sunt necesare instalãri ulterioare. Conþinutul de instalat ºi procedurile pot diferi în funcþie de sistemul de operare utilizat. z Observaþii • Dacã folosiþi un calculator Macintosh, consultaþi pagina 101. 4 Faceþi clic pe [FirstStepGuide]. 5 Selectaþi limba doritã din meniul extensibil. Instalarea Ghidului de iniþiere 1 Verificaþi sã nu fie conectatã camera video la calculator. 2 Porniþi calculatorul. • Conectaþi-vã ca administrator pentru instalare. • Închideþi toate aplicaþiile software care ruleazã pe calculator înainte de a instala programele. 3 Introduceþi în cititorul de discuri al calculatorului CD-ROM-ul care v-a fost furnizat. Apare interfaþa de instalare. 6 Faceþi clic pe [FirstStepGuide(HTML)]. Începe instalarea. Când apare mesajul [Save is complete] (stocarea s-a încheiat), faceþi clic pe [OK] pentru a încheia instalarea. Pentru a instala Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) în format pdf. La pasul 4, faceþi clic pe [FirstStepGuide(PDF)]. Dacã nu apare interfaþa : 1 Faceþi clic pe[Start], apoi pe [My Computer]. (Pentru Windows 2000, faceþi dublu clic pe [My Computer].) 2 Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*. * Denumirea drive-ului (spre exemplu (E:)) poate varia de la un calculator la altul. Pentru a instala aplicaþia software (“Adobe Reader”) pentru vizualizarea fiºierelor PDF. La pasul 4, faceþi clic pe [Adobe(R) Reader(R)]. 98

Instalarea aplicaþiei software 1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 de la «Instalarea “Ghidului de iniþiere”» (pagina 98). 5 Citiþi [License Agreement] (Convenþie de licenþã), selectaþi caseta de confirmare corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the terms of the license agreement] (Accept termenii convenþiei de licenþã) dacã sunteþi de acord, dupã care faceþi clic [Next]. 2 Faceþi clic pe [Install]. 6 Selectaþi sistemul dvs. de camerã video apoi faceþi clic pe [Next]. 3 Selectaþi limba doritã pentru aplicaþia ce urmeazã a fi instalatã, apoi faceþi clic pe [Next]. 7 Selectaþi locaþia unde sã fie stocatã aplicaþia software pe calculator ºi faceþi clic pe [Next]. 4 Faceþi clic pe [Next]. 8 Faceþi clic pe [Install] din fereastra [Ready to install the Program] (Programul este gata de instalare). Începe instalarea Picture Motion Browser. continuã... 99