Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Instalarea aplicaþiilor

Instalarea aplicaþiilor software ºi a Ghidului de iniþiere pe calculator (continuare) Simbolurile care asigurã legãtura directã (short-cut), cum ar fi [ ] (Picture Motion Browser), apar pe desktop. 9 Apare una dintre urmãtoarele interfeþe de instalare, în funcþie de configuraþia calculatorului. Consultaþi interfaþa ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pentru a instala aplicaþia software necesarã. x Sonic UDF Reader Aplicaþie software necesarã pentru a recunoaºte un disc în format AVCHD. x Windows Media Format 9 Series Runtime (numai pentru Windows 2000) Aplicaþie software pentru a crea un DVD. x Microsoft .NET Framework 1.1 Aplicaþie software necesarã pentru a crea un disc în format AVCHD. x Microsoft DirectX 9.0c Aplicaþie software necesarã pentru a acþiona asupra filmelor. 11 Scoateþi discul CD-ROM din drive-ul pentru discuri al calculatorului. 10 Verificaþi sã fie selectatã opþiunea [Yes, I want to restart my computer now.], apoi faceþi clic pe [Finish]. 100 Calculatorul reporneºte automat (Restart).

Vizualizarea Ghidului de iniþiere z Observaþii • Consultaþi pagina 101 dacã folosiþi un calculator Macintosh. Pentru a vizualiza la calculator Ghidul de iniþiere, se recomandã folosirea Versiunii 6.0 sau a uneia ulterioare a Microsoft Internet Explorer. Faceþi dublu-clic pe simbolul [HDR-UX1 First Step Guide (HTML)] de pe desktop. Folosirea unui calculator Macintosh Puteþi copia fotografii de pe “Memory Stick Duo” un calculator Macintosh. Instalaþi “First Step Guide” de pe discul furnizat b Note • Aplicaþia software “Picture Motion Browser” nu funcþioneazã în sistemele de operare Mac. • Consultaþi Ghidul de iniþiere pentru a afla detalii legate de conectarea camerei la calculator ºi privind copierea fotografiilor. Cerinþe de sistem Pentru copierea fotografiilor de pe un “Memory Stick Duo” • Puteþi lansa aplicaþia selectând [Start], [Programs] ([All Programs] pentru Windows XP), [Sony Picture Utility], [First Step Guide] [HDR-UX1], apoi [HDR- UX1 First Step Guide.html]. • Pentru a vizualiza “First Step Guide” în HTML fãrã a efectua operaþia de instalare, copiaþi directorul corespunzãtor limbii dorite din directorul [First Step Guide] de pe disc, apoi faceþi dublu-click pe [Index.html]. • Consultaþi “First Step Guide(PDF)” în urmãtoarele cazuri : – când imprimaþi secþiunile care vã intereseazã din “First Step Guide”, – când “First Step Guide” nu este corect afiºat datoritã reglajelor corespunzãtoare browser-ului, chiar dacã este utilizatã configuraþia recomandatã, – dacã nu poate fi instalatã versiunea HTML a “First Step Guide”. SO : Mac OS 9.1/9.2 sau Mac OS X (v10.1/ v10.2/v10.3/v10.4) Alte cerinþe : • Port USB (trebuie sã fie standard). Despre Ghidul de iniþiere Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un manual de instrucþiuni care poate fi consultat pe calculator. Aici sunt descrise operaþiile de bazã, începând cu conectarea iniþialã a camerei la calculator ºi continuând cu realizarea reglajelor. Consultaþi “Installing “First Step Guide””, lansaþi “First Step Guide”, apoi urmaþi instrucþiunile. Instalarea Ghidului de iniþiere Copiaþi “FirstStepGuide(PDF)” corespunzãtor limbii dorite, în directorul [FirstStepGuide] de pe calculator. 101