Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Folosirea unui

Folosirea unui calculator Macintosh (continuare) Instalarea Ghidului de iniþiere Faceþi dublu clic pe “FirstStepGuide(PDF)”. Pentru a putea vede un fiºier PDF, este necesar programul Adobe Reader. Dacã acesta nu este instalat pe calculator, îl puteþi prelua de la pagina de internet Adobe Systems cu adresa : http://www.adobe.com/ 102

Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony. Operaþii generale Camera video nu funcþioneazã chiar dacã alimentarea este pornitã. • Dureazã câteva secunde pânã ce camera este pregãtitã pentru a înregistra, dupã ce este pornitã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau demontaþi acumulatorul ºi recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în care funcþiile nu sunt active, apãsaþi butonul RESET (pagina 140) cu un obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate reglajele, inclusiv cel al ceasului sunt iniþializate.) • Temperatura camerei este extrem de ridicatã. Opriþi camera ºi þineþi-o o vreme într-un loc rãcoros. Nu începe modul demonstrativ [DEMO MODE] • Puneþi comutatorul POWER în poziþia (Film). Camera de luat vederi vibreazã. • Aceasta depinde de starea discului ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Se simte o vibraþie la mânã sau se aude un sunet slab în timpul funcþionãrii. • Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Periodic, se aude un zgomot de motor în timpul operãrii. • Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Se aude un zgomot de motor în camera video când capacul compartimentului pentru discuri este închis, fãrã a se afla vreun disc în interior. • Camera încearcã sã recunoascã discul. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Camera de luat vederi se încãlzeºte. • Aceasta se datoreazã faptului cã alimentarea a fost pornitã mult timp ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate. Opriþi camera video ºi lãsaþi-o pentru o vreme într-un loc rãcoros. Acumulator / Surse de alimentare Alimentarea nu porneºte. • Acumulatorul nu este montat. Ataºaþi camerei video un acumulator încãrcat (pagina 26). • Acumulatorul este descãrcat sau aproape descãrcat. Încãrcaþi acumulatorul (p. 26). • ªtecherul adaptorului de reþea a fost decuplat din priza de perete. Conectaþi ºtecherul la o prizã de perete (pagina 26). 103