Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) Indicatorul spaþiului liber rãmas pe disc nu este afiºat. • Pentru ca indicatorul spaþiului rãmas liber pe disc sã fie tot timpul afiºat, alegeþi varianta [ON] pentru opþiunea [ REMAINING] (pagina 80). Indicatorii tipului de disc ºi al formatului înregistrãrii de pe ecranul LCD au devenit de culoare gri. • Este posibil ca discul sã fi fost creat cu altã camerã video. Astfel de discuri pot fi redate cu camera dvs., dar pe ele nu pot fi înregistrate scene noi. “Memory Stick Duo” Funcþiile referitoare la “Memory Stick Duo” nu sunt operaþionale. • Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera video (pagina 35). • Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” care a fost formatatã pe un calculator personal formataþi-o din nou cu ajutorul camerei dvs. video (pagina 73). Nu puteþi ºterge imaginile. • Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat. (pagina 128). • Numãrul maxim de imagini ce pot fi ºterse simultan din interfaþa index este de 100. • Nu puteþi ºterge imaginile protejate cu un alt echipament. Renunþaþi la protecþia imaginilor cu dispozitivul cu care aþi realizat-o. Nu puteþi ºterge toate imaginile simultan. • Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat. (pagina 128). Nu puteþi formata unitatea “Memory Stick Duo”. • Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat. (pagina 128). Numele fiºierului cu date nu este afiºat corect. • Dacã structura directoarelor nu este conformã cu standardul universal va fi afiºat numai numele fiºierului. • Fiºierul este defect. • Formatul fiºierului nu este acceptat de camera dumneavoastrã. (pagina 128). Denumirea fiºierului de date clipeºte. • Fiºierul este defect. • Formatul fiºierului nu este acceptat de camera dumneavoastrã. (pagina 128). 106

Înregistrare Consultaþi ºi secþiunea “Ajustarea imaginii în timpul înregistrãrii” (pagina 109). Când apãsaþi butonul START / STOP nu se înregistreazã filme pe disc. • Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în starea de aºteptare pentru înregistrare (pagina 38). • Camera dvs. înscrie pe disc ultima imagine înregistratã. • Spaþiul liber rãmas pe disc este insuficient. Folosiþi un disc nou, formataþi discul (numai pentru DVD-RW/DVD+RV, pagina 72) sau ºtergeþi imaginile care nu sunt necesare (pagina 54). • Dacã utilizaþi unul dintre urmãtoarele discuri dupã ce a fost finalizat, aduceþi discul în starea în care permite înregistrarea de noi scene (pagina 74) sau folosiþi un disc nou. – DVD+RW – DVD-RW înregistrat cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie) – DVD-RW (modul VIDEO) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard) • Camera video s-a încãlzit foarte tare. Opriþi camera ºi þineþi-o pentru o vreme într-un loc rãcoros. • A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa 1 orã într-un loc rãcoros (p.132). Nu puteþi înregistra o fotografie. • Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în starea de aºteptare pentru înregistrare (pagina 38). • Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat. (pagina 128). • Cardul “Memory Stick Duo” este complet ocupat. Utilizaþi un “Memory Stick Duo” nou sau formataþi unitatea “Memory Stick Duo” respectivã (pagina 73), ori ºtergeþi imaginile care nu sunt necesare (pagina 55). • Nu puteþi o fotografia dacã folosiþi funcþiile : – [SMTH SLW REC] – [FADER] – [D.EFFECT] – [PICT. EFFECT] • Nu puteþi înregistra o fotografie pe un disc din camera dvs. video Indicatorul ACCESS este aprins chiar dacã aþi oprit înregistrarea. • Camera dvs. înscrie pe disc ultima imagine înregistratã. Unghiul de înregistrare diferã în funcþie de poziþia comutatorului POWER. • Unghiul de înregistrare a imaginilor statice este mai larg decât cel de înregistrare a filmelor. Nu se aude sunetul scos de obturator când fotografiaþi. • Alegeþi pentru opþiunea [BEEP] varianta [ON] (pagina 85). • Obturatorul nu emite sunete când folosiþi funcþia Dual Rec. continuã... 107