Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) Telecomanda Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã. • Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta [ON] (pagina 88). • Introduceþi o baterie nouã în dispozitivul de prindere care îi este destinat, respectând polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin marcajele + /– (pagina 134). • Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi senzorul camerei video care îi este destinat. • Nu îndreptaþi senzorul pentru telecomandã al camerei cãtre surse puternice de luminã cum ar fi razele directe ale soarelui sau un bec deoarece este posibil ca aceasta sã nu mai funcþioneze corespunzãtor. • Scoateþi lentilele de conversie (opþionale) deoarece senzorul pentru telecomandã poate fi acoperit de acestea. Un alt echipament DVD nu funcþioneazã corespunzãtor atunci când folosiþi telecomanda furnizatã. • Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD 2 pentru echipamentul DVD sau acoperiþi senzorul pentru telecomandã al respectivului aparat cu hârtie neagrã. În timpul redãrii unui disc cu camera video Discul nu poate fi redat. • Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera ºi apãsaþi (VIEW IMAGES). • În meniul HOME, atingeþi (VIEW IMAGES), apoi [VISUAL INDEX]. • Verificaþi compatibilitatea discului (pag. 16). • Introduceþi corect discul în aparat, cu partea de înregistrat spre corpul camerei. (pag. 33). • Este posibil ca discul înregistrat, formata sau finalizat cu alte dispozitive sã nu poatã fi redat cu camera video. Imaginea redatã este distorsionatã. • ªtergeþi discul cu pânza de curãþat (furnizatã, pag. 126). Fotografiile stocate pe “Memory Stick Duo” nu sunt redate la dimensiunea realã. • Fotografiile înregistrate cu alte echipamente este posibil sã nu aparã la dimensiunea realã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Fotografiile stocate pe “Memory Stick Duo” nu pot fi redate • Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi modificat fiºierele sau directoarele sau dacã aþi realizat montaje ale datelor pe calculator. (În acest caz denumirea fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 129). • Fotografiile înregistrate cu alte echipamente este posibil sã nu poatã fi redate. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 129). 110

În interfaþa VISUAL INDEX, pe o imagine apare simbolul “ ”. • Este posibil ca preluarea datelor sã fi eºuat. Imaginea poate sã aparã corect dacã opriþi alimentarea ºi o reporniþi ulterior sau dacã scoateþi ºi puneþi la loc cardul “Memory Stick Duo”, de câteva ori. • Acest simbol poate apãrea pe fotografiile înregistrate cu alte echipamente sau care au fost editate pe calculator etc. La redarea discului se aude un sunet slab sau sonorul nu se aude deloc. • Mãriþi nivelul volumului (pag. 45). • Nu este emis sonor când ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul LCD. • Când înregistraþi sonorul alegând pentru opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 94) varianta [LOW], este posibil ca sonorul înregistrat sã fie dificil de auzit. • Nu puteþi înregistra sonorul în timpul folosirii [SMTH SLW REC]. Vizionarea la televizor Nu puteþi vizualiza imaginile sau sã ascultaþi sonorul la un televizor conectat prin cablul pentru componente video. • Reglaþi [COMPONENT] în funcþie de cerinþele dispozitivului conectat (pagina 86). • Dacã folosiþi un cablul pe componente video, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de conectare A/V sã fie cuplate (pagina 49). Nu puteþi vizualiza imaginea sau sã ascultaþi sunetul la televizorul conectat prin cablul HDMI. • Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT în cazul în care conþin semnale de protejare a drepturilor de autor. Nu se aude sonorul. • Dacã folosiþi un cablul pe componente video, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de conectare A/V sã fie cuplate (paginile 49, 52). • Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de conectare A/V sã fie cuplate (pagina 52). Raportul laturilor la redare nu este corect când cuplaþi camera la televizor. • Reglaþi opþiunea [TV TYPE] în funcþie de televizor (pagina 86). Imaginile apar distorsionate la televizorul cu raportul laturilor 4:3. • Aceasta se întâmplã când vizionaþi imagini înregistrate în format 16:9 (panoramic) la un televizor care foloseºte formatul 4:3 TV. Alegeþi varianta corectã pentru opþiunea [TV TYPE] (pagina 86) ºi redaþi imaginea. 111