Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) Montajul filmelor pe disc Discurile pe care puteþi realiza montaje cu camera dvs. video sunt : • DVD–RW / DVD+RW ce conþin imagini de calitate HD (înaltã definiþie) ; • DVD–RW (în modul VR) ce conþine imagini de calitate SD (definiþie standard). Nu puteþi realiza montaje. • Nu existã imagini înregistrate pe disc. • Nu puteþi realiza montaje din cauza stãrii aflã imaginilor. • Nu puteþi realiza montaje ale imaginilor care au fost protejate cu un alt echipament. • Nu puteþi copia sau deplasa imagini de pe disc pe “Memory Stick Duo” sau invers. Nu puteþi adãuga scene în Lista de redare. • Discul este complet ocupat sau scenele adãugate depãºesc numãrul maxim, de 999. ªtergeþi scenele care nu sunt necesare (pagina 54). • Nu puteþi adãuga fotografii în Lista de redare. Un film nu poate fi secþionat. • Filmul este prea scurt pentru a putea fi secþionat. • Un film care fost protejat cu un alt echipament nu poate fi secþionat. O scenã nu poate fi ºtearsã. • O scenã care fost protejatã cu un alt echipament nu poate fi ºtearsã. Copiere / Montaj / Conectarea altor echipamente Consultaþi ºi secþiunea “Vizionarea la televizor” (pag. 111). La redarea unui disc nu se aude sonorul. • Semnalul audio nu va fi transmis la ieºire când conectaþi un echipament exclusiv prin conectorul S VIDEO. Conectaþi de asemenea mufele albã ºi roºie ale cablului de conectare A/V (pagina 52). Nu puteþi realiza corect operaþia de copiere dacã folosiþi cablul HDMI. • Nu puteþi copia imagini folosind cablul HDMI. Nu puteþi copia corect folosind cablul de conectare A/V. • Cablul de conectare A/V nu este conectat în mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine conectat cablul la mufa adecvatã, spre exemplu la mufa de intrare a altui echipament pentru copierea unei imagini de la camerã la respectivul aparat (pagina 62). 114 Nu puteþi tipãri cu o imprimantã PictBridge. • Este posibil ca imprimanta sã nu poatã tipãri imagini implicate în montaje realizate la calculator sau înregistrate cu alte echipamente. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.

Altele Nu poate fi ºtearsã o imagine. • Nu puteþi ºterge imagini de pe un DVD-R / DVD+R DL. • În cazul unui DVD-RW (mod VIDEO) / DVD+RW, nu puteþi ºterge imaginile înregistrate la calitate SD (definiþie standard). • Nu puteþi ºterge imagini de pe un “Memory Stick Duo” care a fost protejat cu un alt echipament. Nu puteþi copia imagini de pe un disc pe “Memory Stick Duo”. • Nu puteþi copia un film de pe un disc pe “Memory Stick Duo”, ca fotografie, în timpul redãrii cu camera video. Nu poate fi finalizat discul. • Energia acumulatorului s-a consumat în tipul operaþiei de finalizare. Folosiþi adaptorul de reþea. • Discul este deja finalizat. Dacã folosiþi urmãtoarele tipuri de discuri, parcurgeþi procedura de definalizare pentru a înregistra material suplimentar pe disc (pag. 74) : – DVD+RW – DVD-RW înregistrat cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie) – DVD-RW (modul VIDEO) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard). Nu puteþi realiza montaje sau sã înregistraþi materiale suplimentare pe un disc folosind alte echipamente. • Este posibil sã nu puteþi realiza cu alte echipamente, montaje ale unui disc înregistrat cu camera dvs. video. Titlul discului nu poate fi modificat. • Nu se poate stabili un titlu pentru disc cu camera dvs. video. Se aude un semnal sonor timp de 5 secunde. • Temperatura camerei de luat vederi este foarte mare. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc rãcoros. • A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera ºi lãsaþi-o circa o orã ca sã se evapore umezeala, apoi reporniþi aparatul (pag. 132). • Au apãrut unele probleme legate de camera dvs. video. Scoateþi discul, reintroduceþi-l ºi apoi acþionaþi din nou camera. Nu se poate definaliza discul. • Nu puteþi finaliza urmãtoarele tipuri de discuri : – DVD-R, – DVD+R DL, – DVD+RW înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard), – DVD-RW (în modul VR) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard) continuã... 115