Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Indicatoare ºi mesaje

Indicatoare ºi mesaje de avertizare 118 Afiºaj de autodiagnosticare / Indicatoare de avertizare Dacã indicatoarele apar pe ecranul LCD sau în vizor, verificaþi urmãtoarele. Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat. C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de autodiagnosticare) C : 04 : ss • Este utilizat un acumulator care nu este “InfoLITHIUM”. Folosiþi un acumulator “InfoLITHIUM”.(pag. 130) • Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului de reþea la mufa DC IN a camerei dvs. (pag. 26). C : 13 : ss • Discul este nepotrivit. Folosiþi un disc compatibil cu camera video (pag. 16). • Discul este murdar sau zgâriat. Curãþaþi discul cu o pânzã moale (pag. 126). C : 21 : ss • A condensat umezealã pe disc. Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi-o cel puþin o orã înainte de a o mai folosi (pag. 132). C : 32 : ss • Au apãrut simptome care nu au fost descrise anterior. Scoateþi ºi apoi reintroduceþi discul în aparat, dupã care încercaþi din nou sã acþionaþi camera video. • Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou camera video. • Reporniþi camera video. E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 40 : ss/ E : 61 : ss / E : 62 : ss / E : 91 : ss/ E : 94 : ss • A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer local Sony sau un service Sony autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul de 5 caractere ce începe cu litera “E” care a fost afiºat. 101-0001(Indicator de avertizare referitor la fiºiere) Indicatorul clipeºte rar : • Fiºierul este deteriorat. • Fiºierul nu poate fi citit. (Indicator de avertizare referitor la discuri) Indicatorul clipeºte rar : • Nu este introdus nici un disc în aparat*. • Pentru înregistrarea filmelor au rãmas mai puþin de 5 minute. Indicatorul clipeºte des : • În aparat este introdus un disc care nu poate fi recunoscut.* • În camera video este introdus un disc finalizat în cursul stãrii de aºteptare pentru înregistrare. • Discul este complet înregistrat* • Este introdus un disc care nu poate fi inscripþionat sau citit, spre exemplu un disc cu o singurã faþã, aºezat cu partea activã spre exterior. • Discul este înregistrat în alt sistem TV color decât cel acceptat de camera dvs. video când este selectat (Film).* Z (Indicator de avertizare pentru scoaterea discului din aparat)* Indicatorul clipeºte des : • A fost introdus un disc care nu poate fi recunoscut. • Discul este complet înregistrat. • Este posibil sã fi apãrut o problemã legatã de drive-ul de disc al camerei. • În camera video este introdus un disc finalizat (pagina 66). E (Indicator de avertizare privind nivelul energiei acumulatorului) Indicatorul clipeºte rar : • Acumulatorul este aproape consumat. • În funcþie de condiþiile de funcþionare, de cele de mediu sau de starea acumulatorului, indicatorul E poate fi afiºat intermitent chiar dacã perioada rãmasã de funcþionare este de încã aproximativ 20 de minute.

% (Indicator de avertizare privind condensarea umezelii)* Indicatorul clipeºte rar : • Decuplaþi sursa de alimentare ºi lãsaþi camera video opritã cel puþin 1 orã înainte de a o mai folosi (pag. 132). (Indicator de avertizare privind temperatura ridicatã) Indicatorul clipeºte rar : • Temperatura camerei este ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc rãcoros. Indicatorul clipeºte des* : • Temperatura camerei este extrem de ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc rãcoros. (Indicator de avertizare relativ la “Memory Stick Duo”) • Nu este introdusã nici o unitate “Memory Stick Duo” în aparat (pg. 35). (Indicator de avertizare privind unitatea de memorie “Memory Stick Duo”)* • Memoria “Memory Stick Duo” este deterioratã. • Cardul “Memory Stick Duo” nu este corect formatat (pagina 73, 128). (Indicator de avertizare relativ la o unitate de memorie “Memory Stick Duo” incompatibilã)* • În aparat este introdus un card de memorie “Memory Stick Duo” incompatibil (pag. 73, 128). - (Indicator de avertizare privind protejarea la scriere a memoriei “Memory Stick Duo”)* • Clapeta de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick Duo” este în poziþia blocat (pagina 128). • Accesul la cardul “Memory Stick Duo” a fost restricþionat cu un alt echipament. (Indicator de avertizare cu privire la bliþ)* Indicatorul clipeºte rar : • În timpul încãrcãrii. Indicatorul clipeºte des : • Existã o problemã legatã de bliþ. (Indicator de avertizare cu privire la agitarea camerei) • Cantitatea de luminã nu este suficientã, astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul. • Camera video este instabilã, aºa cã apar cu uºurinþã miºcãri involuntare ale camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu ambele mâini ºi înregistraþi imaginea. Indicatorul de avertizare cu privire la agitarea camerei nu dispare însã. * Se aude o melodie când indicatorii de avertizare apar pe ecran (pagina 85). Descrierea mesajelor de avertizare Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos : x Drive Z Drive error. Turn on power again. (A apãrut o problemã legatã de drive. Reporniþi alimentarea.) • A apãrut o problemã legatã de drive-ul de disc. Opriþi ºi reporniþi. x Condensarea umezelii % Moisture condensation. Turn off for 1H. (A condensat umezeala. Opriþi aparatul pentru o orã.) (pag. 132) % Condensation. Cannot open. Remove disc later (Condensare umezealã. Nu se poate deschide. Scoateþi discul mai târziu.) (p. 132) continuã... 119