Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea camerei video

Utilizarea camerei video în strãinãtate (continuare) Potrivirea simplã a ceasului stabilind diferenþele temporale Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în strãinãtate. Alegeþi (SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA SET] (diferenþa de fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) din meniul HOME. (pagina 31). Diferenþa de fus orar Cod de Diferenþa Regiune arie de fus orar 1 GMT Lisabona, Londra 2 +01:00 Berlin, Paris +02:00 Helsinki, Cairo, 3 Istambul 4 +03:00 Moscova, Nairobi 5 +03:30 Teheran 6 +04:00 Abu Dhabi, Baku 7 +04:30 Kabul 8 +05:00 Karachi, Islamabad 9 +05:30 Calcutta, New Delhi 10 +06:00 Almaty, Dhaka 11 +06:30 Rangoon 12 +07:00 Bangkok, Jakarta 13 +08:00 HongKong, Singapore, Beijing 14 +09:00 Seoul, Tokyo 15 +09:30 Adelaide, Darwin 16 +10:00 Melbourne, Sydney 124 Cod de Diferenþa arie de fus orar 17 +11:00 18 +12:00 19 –12:00 20 –11:00 21 –10:00 22 –09:00 23 –08:00 24 –07:00 25 –06:00 26 –05:00 27 –04:00 28 –03:30 29 –03:00 30 –02:00 31 –01:00 Regiune I. Solomon Fiji, Wellington Eniwetok, Kwajalein I. Midway, Samoa Hawaii Alaska LosAngeles, Tijuana Denver, Arizona Chicago, MexicoCity New York, Bogota Santiago St. John’s Brasilia, Montevideo Fernando de Noronha Azores, I. Capului Verde

Despre discuri Consultaþi pagina 16 pentru detalii legate de discurile care pot fi utilizate cu aceastã camerã video. Simbol A Note privind utilizarea • Pentru a menþine discurile curate, prindeþi-le de muchie ºi susþineþi-le uºor cu degetul în zona centralã. Nu atingeþi suprafaþa pe care se înregistreazã (partea opusã celei tipãrite, în cazul în care discul are o singurã faþã inscripþionabilã). • Înainte de înregistrare, curãþaþi discul de praf ºi de amprente digitale ºtergându-l cu o pânzã moale. În caz contrar este posibil sã nu puteþi înregistra sau reda în anumite situaþii acel disc. • Când puneþi discul în camera dvs., apãsaþi-l ferm pânã ce se aude un clic. Dacã este afiºat mesajul [C:13:ss] pe ecranul LCD, deschideþi capacul ºi aºezaþi din nou, mai bine discul. • Nu lipiþi nici un fel materiale de suprafaþa discului, cum ar fi abþibilduri, deoarece acesta se va dezechilibra putând produce defecþiuni fie ale discului, fie ale camerei de luat vederi. Folosirea discurilor cu douã feþe active Discurile cu douã feþe active vã permit sã înregistraþi pe ambele pãrþi ale lor. x Înregistrarea pe faþa A Introduceþi discul în camera video cu faþa marcatã în centru cu indicaþia A îndreptatã spre exterior, pânã ce se aude un clic. Plasaþi simbolul A spre exterior. Înregistrarea se efectueazã pe partea din spate. • La folosirea unui disc cu douã feþe active, aveþi grijã sã nu îi murdãriþi suprafeþele cu amprente digitale. • Când este folosit un disc cu douã feþe de cãtre camera dvs., înregistrarea / redarea au loc numai pe faþa respectivã. Nu puteþi comuta pentru a înregistra sau reda faþa cealaltã a discului. Când înregistrarea / redarea unei feþe se încheie, scoateþi discul din camera video ºi întoarceþi-l pentru a avea acces la cealaltã faþã. • Efectuaþi urmãtoarele operaþii pentru fiecare parte a unui disc cu douã feþe active : – Finalizare (pagina 66), – Definalizare (pagina 74), – Formatare (pagina 72). continuã... 125