Views
2 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Specificaþii

Specificaþii (continuare) Caracteristici generale Cerinþe privind alimentarea 7,2 V curent continuu (de la acumulator) 8,4 V curent continuu (cu adaptor de reþea) Consum mediu de putere : • În timpul înregistrãrii folosind vizorul reglat la luminozitate normalã : 4,9 W • În timpul înregistrãrii folosind ecranul LCD reglat la luminozitate normalã : 5,0 W Temperatura de funcþionare între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F) Temperatura de depozitare –20°C ÷ +60°C (–4°F ÷ +140°F) Dimensiuni (aproximativ) 76 × 89 × 165 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile proeminente 76 × 89 × 165 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile proeminente, cu acumulatorul NP-FM50, ataºat Masa (aproximativ) 660 g numai unitatea centralã 740 g inclusiv acumulatorul tip NP-FP50 ºi un disc Accesorii furnizate Vezi pagina 25. Adaptor de reþea AC-L15A Cerinþe privind alimentarea 100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz Consum de curent : 0,35 - 0,18 A Consum de putere : 18 W Tensiunea la ieºire 8,4 V* ; curent continuu Temperatura de funcþionare între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F) Temperatura de depozitare între -20°C ºi +60°C (-4°F ÷ 140°F) Dimensiuni (aproximativ) 56 × 31 × 100 mm (L×Î×A) exclusiv pãrþile proeminente Masa (aproximativ) 190 g exclusiv cablul de alimentare * Vezi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru alte specificaþii Acumulator reîncãrcabil tip NP-FM50 : Tensiunea maximã la ieºire 8,4 V curent continuu Tensiunea la ieºire 7,2 V curent continuu Capacitate 8,5 Wh (1.180 mAh) Dimensiuni (aproximativ) 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (L×Î×A) Masa (aproximativ) 76 g Temperatura de funcþionare între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F) Tip : Cu ioni de litiu Designul ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã sã fiþi anunþaþi. 136

În legãturã cu mãrcile • “Handycam” si simbolul sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation. • “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de comerþ ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ºi Sony Corporation. • “Memory Stick”, ,“Memory Stick Duo”, “ ”, “Memory Stick PRO Duo”, “ ”, “MagicGate”, “ ”, “MagicGate Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick Duo” sunt mãrci ale Sony Corporation. • “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a Sony Corporation. • Microsoft, Windows ºi Windows Media sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri. • Macintosh este marcã înregistratã a Apple Computer, Inc. în Statele Unite ºi în alte þãri. • HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale HDMI Licesing LLC. • Pentium este marcã înregistratã sau comercialã a Intel Corporation. Toate denumirile produselor menþionate în acest manual sunt, în general, mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi. În acest manual nu vor apãrea însã, în fiecare caz, marcajele sau ®. Note legate de licenþã ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL, CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. ACEST PRODUS SE AFLÃ ÎN PORTOFOLIUL DE LICENÞÃ AL PATENTULUI AVC PENTRU UZ PER- SONAL ªI NON-COMERCIAL PENTRU : (i) CODARE VIDEO CONFORM STANDARDULUI AVC (“AVC VIDEO”) ªI / SAU (ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST CODATÃ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE NON- COMERCIALÃ ªI / SAU OBÞINUTÃ DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENÞIAT PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU ESTE GARANTATÃ NICI O LICENÞÃ ªI NU VA FI IMPLICATÃ ÎN NICI UN ALT TIP DE UTILIZARE. INFORMAÞII SUPLIMENTARE POT FI OBÞINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAÞI 137