Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Referinþe rapide

Referinþe rapide Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor Numerele care apar între paranteze ( ) indicã paginile unde puteþi gãsi referinþe ulterioare. 1 Cursor pentru puterea de mãrire (pagina 39, 47) 2 Buton PHOTO (pagina 38) 3 Manºonul ocularului 4 Vizor (pagina 31) 5 Pârghie pentru ajustarea ocularului vizorului (pagina 31) 6 Comutator POWER (pagina 29) 7 Indicatoare luminoase (film) / (foto) (pagina 29) 8 Indicator luminos CHG (încãrcare) (pagina 26) 9 Bridã de prindere a curelei de umãr. Ataºaþi o curea de umãr (opþionalã). 0 Acumulator (pagina 26) qa Buton START / STOP (pagina 37) qs Capacul compartimentului pentru disc (pagina 33) qd Mufã cãºti i qf Curea de prindere (pagina 36) qg Mufã REMOTE 138

1 Interfaþã activã pentru accesorii (pagina 39) Interfaþa activã pentru accesorii furnizeazã energia necesarã pentru accesoriile opþionale cum ar fi iluminarea video, un bliþ sau un microfon. Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin acþionarea comutatorului POWER al camerei video. Consultaþi instrucþiunile de operare furnizate care însoþesc accesoriul furnizat. Interfaþa activã pentru accesorii are un dispozitiv de fixare care permite prinderea în siguranþã a accesoriului. Pentru a conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre exterior pentru a-l detaºa. • Când înregistraþi filme folosind un bliþ extern (opþional) conectat la suportul pentru accesorii, opriþi alimentarea bliþului extern pentru a evita înregistrarea zgomotului produs la încãrcare. • Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern (opþional) ºi pe cel încorporat. • Când este conectat un bliþ extern (opþional), acesta are prioritate în faþa bliþului incorporat (pagina 39). 2 Buton (bliþ) (pagina 40) 3 Mufã MIC (cuplare sub tensiune) Când este conectat un microfon extern (opþional), acesta are prioritate în faþa microfonului intern (pagina 39). 139