Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Identificarea pãrþilor

Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor (continuare) 1 Buton RESET Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv reglajele privind data ºi ora. 2 Buton DISP / BATT INFO (pagina 27) 3 Ecran LCD / afiºaj tactil (paginile 18, 30) 4 Buton START / STOP (pagina 37) 5 Butoane de mãrire (paginile 39, 47) 6 Buton (HOME) (paginile 20, 76) 7 Buton comutator pentru deschiderea / închiderea capacului 8 Boxã Redarea sunetelor este realizatã cu ajutorul difuzorului. Pentru informaþii legate de volum, consultaþi pagina 45. 9 Mufã (USB) (pagina 63). qs Mufã DC IN (pagina 26) qd Mufã HDMI OUT (pagina 50) qf Mufã COMPONENT OUT (pagina 49) qg Mufã A/V OUT (pagina 52) Pentru a deschide capacul pentru mufe 140 0 Slot pentru “Memory Stick Duo”(pagina 35) qa Indicator luminos de acces (pg. 35)

1 Comutator OPEN de deschidere a capacului compartimentului pentru disc/ Indicator luminos ACCESS (pagina 33) 2 Microfon intern pe 4 canale (p. 39) Un microfon (opþional) compatibil cu Interfaþa activã pentru accesorii va avea prioritate dacã este conectat. 3 Bliþ (pagina 40) 4 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.5) 5 Inelul de comandã al camerei (pagina 42) 6 Indicator luminos de înregistrare (pagina 36) Indicatorul este luminos ºi de culoare roºie în cursul înregistrãrii. Indicatorul clipeºte când spaþiul liber de pe disc sau energia acumulatorului scad sub anumite nivele. 7 Buton (Vizualizare imagini) (pagina 44) 8 Buton BACK LIGHT (pagina 41) 9 Buton MANUAL (pagina 42) 0 Comutator NIGHTSHOT (pagina 41) qa Comutator BATT (de eliberare a acumulatorului) (pagina 27) qs Sistem de prindere de trepied Ataºaþi dispozitivul de prindere a aparatului de trepied folosind ºurubul acestuia (opþional : lunginea ºurubului de prindere trebuie sã fie mai micã de 5,5 mm) qd Senzor pentru telecomandã Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care îi este destinat pentru a acþiona camera (pagina 142). 141