Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

CUPRINS Citiþi mai

CUPRINS Citiþi mai întâi aceste informaþii (broºurã furnizatã) Oferã informaþii legate de camera video pe care trebuie sã le cunoaºteþi înainte de a folosi acest aparat. Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona camera video Secþiune introductivã Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ........... 10 Prezentarea camerei DVD Handycam Procedura de lucru ....................................................................................... 12 Experimentaþi frumuseþea imaginilor HD (înaltã definiþie) ............................... 14 Selectarea discului adecvat .......................................................................... 16 Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION” – pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri ........................... 18 Pornire Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................... 25 Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului .............................................................. 26 Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ....................................................................... 29 Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a vizorului .............................................. 30 Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei .................................................................... 31 Pasul 6 : Introducerea în aparat a unui disc sau a unui card “Memory Stick Duo” .............................................................................................. 33 Înregistrare Înregistrarea imaginilor ............................................................ 36 Mãrire Înregistrarea unui sonor mai pregnant (sunet pe 5,1 canale cu efect de învãluire) Folosirea bliþului Pentru a înregistra fotografii de înaltã rezoluþie în cursul filmãrii (Dual Rec) Înregistrarea în spaþii întunecate (NightShot) Reglarea expunerii în cazul subiectelor iluminate din spate (BACK LIGHT) Înregistrarea în oglindã Înregistrarea cu încetinitorul a acþiunilor desfãºurate rapid (SMTH SLW REC) Reglaje manuale pentru imagini, realizate cu ajutorul inelului de reglaj al camerei 6

Redare Vizualizarea imaginilor ............................................................. 44 Utilizarea funcþiei de mãrire la redare (PB Zoom) Redarea unor serii de fotografii (Succesiuni de imagini) Redarea imaginilor la televizor ................................................ 48 Montaj Categoria (OTHERS - Altele) .............................................. 54 ªtergerea imaginilor ................................................................ 54 Divizarea imaginilor ................................................................. 56 Crearea Listei de redare ......................................................... 57 Copiere / Imprimare Categoria (SELECT DEVICES - selectare dispozitive) ...... 61 Copierea unui disc................................................................... 61 Copierea cu aparate video sau cu recordere DVD / HDD ........ 62 Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge) .............. 63 Utilizarea suportului de înregistrare Categoria (MANAGE DISC / MEMORY - gestionarea discului / memoriei) ........................................................................... 65 Realizarea unui disc compatibil pentru redarea cu alte echipamente sau dispozitive DVD (Finalizare).......................................... 66 Redarea unui disc cu alte echipamente .................................... 70 Alegerea discului adecvat – Ghidul de alegere a discului ......... 71 ªtergerea tuturor scenelor de pe disc (Formatare) ......................................................................... 72 Înregistrarea de scene suplimentare dupã finalizare (Definalizare) ....................................................................... 74 Consultarea informaþiilor de pe disc ......................................... 75 7