Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Indicatoarele afiºate

Indicatoarele afiºate în cursul înregistrãrii/ redãrii (continuare) La vizualizarea filmelor La vizualizarea fotografiilor 1 Format de înregistrare (HD / SD) (pag. 14) ºi mod de înregistrare (HD+ / HQ / SP / LP) (pag. 78) 2 Butonul Return (de revenire) 3 Indicatorul energiei rãmase a acumulatorului (aprox.) (pag. 27) 4 Mod de redare 5 Contor (orã / minute / secunde) 6 Tip de disc (pag. 16) 7 Buton precedent / urmãtor (pag. 45) 8 Buton OPTION (pag. 19) 9 Butoane de acþionare video (pag. 45) 0 Numãr de scene qa Dimensiune imagini (pag. 81) qs Numãrul fotografiei curente / Numãrul total de fotografii qd Buton pentru succesiunea de imagini (pag. 47) qf Buton Precedentã / Urmãtoare (pag. 46) qg Denumirea fiºierului de date. qh Buton VISUAL INDEX (pag. 44). qj Director de redare. 144

Indicatoare afiºate la realizarea de modificãri În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza reglajele efectuate la camera video. Stânga sus Jos Stânga sus Indicatori – + Centru sus Indicatori Semnificaþie Stabilirea succesiunii de imagini (47) Dreapta sus Indicatori Semnificaþie Centru Indicatori Centru sus Semnificaþie Gradare (93) Dreapta sus Centru Înregistrarea / redarea a 5,1 canale cu efect de învãluire (39) Înregistrare cu Cronometrul propriu (94) Folosirea bliþului (40) MICREF LEVEL scãzut (94) Iluminarea din spate a ecranului LCD este opritã (30) Semnificaþie NightShot (41) Super NightShot (93) Indicatori Jos Semnificaþie Color Slow Shutter (92) Conectare PictBridge (63) E Z Avertisment (118) Indicatori Semnificaþie Efecte de imagine (94) Efecte digitale (93) 9 Reglarea manualã a focalizãrii (90) 0,1m ; 1,0m ; Distanþa focalã (90) 10m ; PROGRAM AE (91) . Iluminare din spate (41) Echilibrul de alb (92) 4:3 WIDE SELECT (79) Opþiunea inactivã (79) SteadyShot SPOT METER (91) (Exponometrul punctual) / EXPOSURE (91) Valori adiacente ale expunerii (78) Valori adiacente ale echilibrului de alb (78) Înregistrare prim planuri (90) Haºurã (80) Codul de date în timpul redãrii Datele referitoare la orã, datã ºi la reglajele camerei vor fi înregistrate automat pe disc ºi pe “Memory Stick Duo”. Ele nu sunt afiºate pe ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la redare selectând [DATA CODE] (pagina 84). Puteþi vedea data ºi ora înregistrãrii cu ajutorul altui echipament, etc. ([SUB-T DATE], pag. 80). 145