Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Glosar x Calitatea

Glosar x Calitatea imaginii înregistrate Calitatea imaginii, HD (definiþie înaltã) sau SD (definiþie standard) este selectatã pentru un disc prin alegerea fãcutã în cursul procesului de formatare. Cu cât calitatea de înregistrare este mai înaltã, cu atât durata înregistrãrii pe disc este mai scurtã. x Disc de 12 cm Disc cu diametrul de 12 cm. Nu puteþi utiliza discuri de 12 cm pentru aceastã camerã. x Disc de 8 cm Disc cu diametrul de 8 cm. Pentru aceastã camerã video puteþi utiliza discuri de 8 cm. x Disc cu douã feþe active Disc care poate fi înregistrat pe ambele feþe. x Definalizare Proces de tratare a unui disc finalizat care conþine spaþiile nefolosite, prin care se permite înregistrarea în continuare pe el. x Dolby Digital Un sistem de compresie audio dezvoltat de Dolby Laboratories Inc. x Dolby Digital 5,1 Creator Tehnologie de compresie a sunetului dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care comprimã eficient semnalul audio pãstrând o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite înregistrarea sunetului cu efect de învãluire pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai eficient spaþiul de pe disc. Discurile create cu ajutorul Dolby Digital 5,1 Creator pot fi redate de un echipament compatibil cu discurile create de camera dvs. x DVD-R Format DVD care nu permite reînregistrarea. Este de obicei utilizat pentru stocarea datelor care nu vor fi ulterior implicate în montaje. Odatã discul finalizat, nu veþi mai putea înregistra însã pe el, chiar dacã mai existã spaþiu liber. x DVD+R DL Disc care nu permite reînregistrarea. DL înseamnã Double Layer -strat dublu. Existã 2 straturi pe care se poate înregistra, ambele pe o aceeaºi faþã a discului, ceea ce permite realizarea unei înregistrãri mai îndelungate. Spre deosebire de discul de discul cu douã feþe active, nu este nevoie sã întoarceþi discul DVD+R DL pentru a avea acces la al doilea strat. 146 x DVD-RW Disc reînregistrabil. Dacã discul este înregistrat cu imagini de înaltã definiþie (HD), dupã înregistrare sunt disponibile diverse funcþii de editare pentru acestea. Dacã imaginile sunt înregistrate la calitate standard (SD), trebuie sã alegeþi un mod de înregistrare : mod VIDEO sau mod VR. În modul VR sunt de asemenea disponibile diferite funcþii de editare cu camera dvs. x DVD+RW Disc reînregistrabil. Dacã discul este înregistrat cu imagini de înaltã definiþie (HD), dupã înregistrare sunt disponibile diverse funcþii de editare pentru acestea. x Finalizare Proces prin care discuri înregistrate cu camera dvs. devin compatibile cu alte echipamente. x Format AVCHD Format de camerã video digitalã de înaltã definiþie utilizat pentru înregistrarea unui semnal HD (înaltã definiþie) folosind formatul MPEG-4 AVC / H.264. x Format DVD Format folosit pentru înregistrarea semnalului SD (definiþie standard) pe discuri DVD cu diametrul de 8 cm. x Formatare Proces prin care toate filmele înregistrate pe disc sunt ºterse, capacitatea liberã de stocare a acestuia revenind la valoarea iniþialã, iar discul putând fi din nou înregistrat. x JPEG JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o compresie standard a datelor fotografiilor (reducerea capacitãþii ocupate de date). Aceastã camerã video înregistreazã fotografii în format JPEG. x Meniu HOME Meniul HOME este prima interfaþã afiºatã când apãsaþi butonul (HOME) ºi are rolul unei porþi de acces cãtre funcþiile camerei dvs. video.

x Meniu OPTION Meniul OPTION apare la apãsarea butonului (OPTION) ºi permite accesul rapid la toate funcþiile disponibile în starea camerei video de la momentul respectiv. x Lentile de culegere a semnalului Componentã a sistemului care citeºte optic semnalele de pe un disc înregistrat. x Listã de redare (Playlist) Listã a filmelor originale preferate conþinute de disc, alcãtuitã de dvs. x Meniu de disc O interfaþã de meniu care vã permite sã selectaþi o anumitã scenã de pe disc pentru a fi redatã cu un alt echipament . În cazul imaginilor la calitate SD (definiþie standard), este afiºat un meniu DVD. x Mod VIDEO Unul dintre formatele de înregistrare pe care îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW având o calitate standard a imaginilor (SD). Modul VIDEO asigurã o excelentã compatibilitate cu alte echipamente DVD. x Mod VR Unul dintre formatele de înregistrare pe care îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW având o calitate standard a imaginilor (SD). Modul VR permite realizarea a diferite montaje (ºtergere sau rearanjarea) cu camera video. Finalizarea discului vã va permite redarea discului cu echipamente DVD compatibile cu modul VR. x MPEG MPEG este acronimul pentru Moving Picture Experts Group, grup de standarde pentru codificarea (compresia de imagine) video (filme) ºi audio. Existã formatele MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video înregistreazã filme la calitate SD (definiþie standard) în format MPEG2. x MPEG-4 AVC / H.264 Este cel mai recent standard de format de codare a imaginilor la care au aderat în anul 2003 douã organisme de standardizare : ISO- IEC ºi ITU-T. Faþã de formatul MPEG2 obiºnuit, MPEG-4 AVC / H.264 are o eficienþã de douã ori mai mare. Camera dvs. foloseºte standardul MPEG-4 AVC / H.264 pentru codarea filmelor de înaltã definiþie. x Original Un film înregistrat cu camera dvs. video pe un disc poartã numele de “original”. x Reprezentare de mici dimensiuni a imaginilor (Thumbnail) Imagini de dimensiuni reduse care vã permit vizualizarea simultanã a mai multor imagini. Acest sistem de vizualizare a imaginilor este folosit la aceastã camerã de cãtre “VISUAL INDEX” ºi “meniul de disc”. x Sunet cu efect de învãluire pe 5,1ch Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe, 3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi central) ºi 2 plasate în spate, la care se adaugã un subwoofer specializat pe frecvenþe joase, considerat ca 0,1 canal pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai joase. x Titlul discului Titlul (denumirea) dat unui disc înregistrat. x VBR VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate ºi reprezintã un format care permite stabilirea automatã a vitezei de transfer a datelor (volumul de date înregistrate într-un interval de timp), în concordanþã cu scena înregistratã. Pentru piese video în care elementele se deplaseazã rapid, este utilizat mult spaþiu de pe disc pentru a se obþine o imagine clarã, ceea ce conduce la diminuarea duratei disponibile de înregistrare. x VISUAL INDEX Aceastã funcþie afiºeazã simultan câte o imagine din fiecare film ºi fotografii pe care le-aþi înregistrat, pentru a vã permite sã selectaþi ce doriþi sã vedeþi. 147