Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea camerei

Personalizarea camerei video Categoria (SETTINGS - reglaje) din meniul HOME ......... 76 Folosirea meniului HOME Lista elementelor de reglaj pentru categoria (SETTINGS) Reglaje pentru filme .............................................................. 78 (Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor) Reglaje pentru fotografii ....................................................... 81 (Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor) Reglaje pentru vizualizarea imaginilor ................................ 84 (Elemente de reglaj pentru personalizarea volumului sonor ºi a ecranului) Reglaje de sunet / ecran ....................................................... 85 (Elemente de reglaj pentru semnalele sonore ºi ecran) Reglaje legate de ieºirea semnalului ................................... 86 (Elemente de reglaj pentru conectarea altor echipamente) Ceas / Limbã ...................................................................... 87 (Elemente de reglaj pentru stabilirea orei ºi a limbii folosite) Reglaje generale.................................................................... 87 (Alte elemente de reglaj) Activarea funcþiilor folosind Meniul OPTION ..................................... 88 Folosirea Meniului OPTION Elemente de înregistrare din Meniul OPTION......................................... 89 PROGRAM AE, FADER, SPOT METER etc. Elemente de vizualizare din Meniul OPTION ......................................... 95 VOLUME, SLIDE SHOW, SLIDE SHOW SET etc. Utilizarea unui calculator Ce puteþi face cu un calculator Windows .................................. 96 Instalarea pe calculator a aplicaþiilor software ºi a Ghidului de iniþiere ............................................................... 98 Vizualizarea Ghidului de iniþiere ............................................. 101 Folosirea unui calculator Macintosh........................................ 101 8

Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor....................................................... 103 Indicatoare ºi mesaje de avertizare ........................................ 121 Informaþii suplimentare Utilizarea camerei video în strãinãtate .................................... 123 Despre discuri ....................................................................... 125 Despre formatul AVCHD ........................................................ 127 Despre “Memory Stick” .......................................................... 128 Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”. ....................................... 139 Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ........................................... 131 Specificaþii............................................................................. 134 Referinþe rapide Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor........................................ 138 Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii ..................... 143 Glosar .................................................................................... 146 Index ...................................................................................... 148 9