Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Plãcerea de a utiliza

Plãcerea de a utiliza camera video Procedura de lucru B Despachetarea camerei video ºi a accesoriilor furnizate. Citiþi secþiunea introductivã înainte de a folosi camera video. B Pregãtirea discului adecvat (p. 16). Puteþi consulta informaþiile [DISC SELECT GUIDE] (pagina 71) afiºate pe ecran pentru a selecta discul potrivit. • În secþiunea introductivã veþi gãsi o schemã care vã va ajuta sã alegeþi discul potrivit. B Iniþializarea discului (p. 33). Când formataþi un disc, puteþi selecta pentru calitatea imaginii înregistrate una dintre variantele HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard). B Înregistrarea cu ajutorul camerei video (p. 36). Filmele sunt înregistrate pe disc, iar fotografiile sunt stocate pe “Memory Stick Duo”. 12

Priviþi filmele înregistrate la calitatea oferitã de înalta definiþie (HD) imaginilor B Puteþi urmãri filmele având pentru calitate, aleasã varianta HD (înaltã definiþie) – pagina 48. b Note • Imaginile înregistrate la o calitate standard (SD) nu pot fi convertite la calitatea corespunzãtoare înaltei definiþie (HD). z Observaþii • Dacã televizorul dvs. nu este de înaltã definiþie, filmele cu imagini de înaltã definiþie vor fi afiºate la o calitate standard. • Puteþi consulta informaþiile conþinute de [TV CONNECT Guide] (pag. 48) afiºate pe ecran, cu privire la conectarea televizorului ºi a camerei video. B Redarea discurilor cu echipamente compatibile cu formatul AVCHD – pagina 70. Informaþii importante privind înregistrarea discurilor în format AVCHD Camera video captureazã date la înaltã definiþie în format AVCHD. Suportul DVD care conþine date în format AVCHD nu trebuie utilizat pentru redarea cu playere sau recordere DVD deoarece respectivele echipamente pot eºua în încercarea de scoatere a discului din aparat ºi pot ºterge conþinutul acestuia fãrã nici un avertisment prealabil. B Realizarea de montaje ºi copierea conþinutului discului – pagina 62. Puteþi copia imagini înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) conectând camera video la un dispozitiv DVD. Þineþi seama, însã, cã imaginile copiate vor fi înregistrate la calitate standard (SD). Utilizând un calculator, puteþi realiza montaje sau copia imaginile înregistrate la calitate de înaltã definiþie (HD). b Note • Instalaþi mai întâi, aplicaþia software furnizatã, pe calculatorul personal. 13