Views
1 month ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Experimentaþi

Experimentaþi frumuseþea imaginilor HD (înaltã definiþie) B Camera video vã oferã posibilitatea de a înregistra atât în format AVCHD cât ºi în format DVD. Formatul de înregistrare depinde de calitatea imaginii HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard). Selectaþi calitatea imaginii când utilizaþi un disc nou pentru camera video (p. 33). b Note • Imaginile înregistrate la o calitate standard a imaginilor (SD) nu pot fi convertite la calitatea corespunzãtoare înaltei definiþii (HD). • Imaginile înregistrate la calitate standard nu pot fi convertite astfel încât sã ajungã la calitate HD (înaltã definiþie). • Camera dumneavoastrã este compatibilã cu standardul “1440 × 1080/50i” pentru formatul AVCHD (pagina 127). “Formatul AVCHD 1080i” este abreviat sub forma “AVCHD”, cu excepþia cazului în care trebuie descris cu mai multe detalii. B Calitatea HD (înaltã definiþie) a imaginii Format AVCHD B Calitatea SD (înaltã definiþie) a imaginii Format DVD Rezoluþia imaginii : de circa 3,75 ori mai mare faþã de calitatea standard (SD) Sunt înregistrate imagini de înaltã definiþie. Varianta este recomandatã indiferent dacã aveþi sau nu un televizor de înaltã definiþie. Discul poate fi redat numai cu echipamente compatibile cu formatul AVCHD (p. 70). b Note • Imaginile nu pot fi redate cu majoritatea dispozitivelor DVD disponibile, care sunt incompatibile cu formatul AVCHD. Sunt înregistrate imagini la definiþie standard. Varianta este recomandatã dacã este important aspectul compatibilitãþii. Discul poate fi redat numai cu echipamente compatibile cu formatul DVD. b Note • Discurile DVD-RW (modul VR) pot fi redate numai cu dispozitive compatibile. z Observaþii • Imaginile AVCHD pot fi vizualizate chiar dacã televizorul utilizat nu este de înaltã definiþie. Calitatea imaginilor urmãrite va fi însã standard (SD) – pagina 48. 14

Durata înregistrãrii Durata estimatã de înregistrare pe una dintre feþele discului Calitatea HD (înaltã definiþie) () : durata minimã a înregistrãrii Format AVCHD Modul de înregistrare AVC HD 12M (HQ+) calitatea cea mai înaltã AVC HD 9M (HQ) înaltã calitate AVC HD 7M (SP) calitate standard AVC HD 5M (LP) redare îndelungatã Durata aproximativã de înregistrare (min.) 15 (14) 27 (26) 20 (14) 35 (26) 25 (18) 45 (34) 32 (26) 60 (50) Calitatea SD (definiþie standard) () : durata minimã a înregistrãrii Format DVD Durata aproximativã de înregistrare (min.) Modul de înregistrare SD 9M (HQ) înaltã calitate SD 6M (SP) calitate standard SD 3M (LP) redare îndelungatã 20 (18) 30 (18) 60 (44) 35 (32) 55 (32) 110 (80) z Observaþii • Cifrele cum ar fi 12M ºi 9M care apar în tabel reprezintã viteza medie de transfer. M reprezintã Mbps. • Dacã utilizaþi un disc cu douã feþe, puteþi înregistra pe ambele feþe ale sale (pag. 125). Camera utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat calitatea imaginii astfel încât sã se potriveascã scenelor înregistrate. Aceastã tehnologie cauzeazã fluctuaþii ale duratei de înregistrare a discului. Filmele care conþin imagini în miºcare rapidã ºi de complexitate ridicatã sunt înregistrate la vitezã de transfer mai mare, reducându-se astfel durata generalã de înregistrare. 15