Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Selectarea discului

Selectarea discului adecvat Cu aceastã camerã digitalã puteþi utiliza discuri DVD-R, DVD-RW, DVD+RW ºi DVD+R DL cu diametrul de 8 cm . Ce puteþi face cu imaginile înregistrate depinde de calitatea lor, HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard) ºi de tipul de disc ales. B Alegerea discului adecvat pentru scopul vizat Sunt disponibile urmãtoarele materiale pentru documentare. • “Alegerea discului potrivit” din secþiunea introductivã. • [DISC SELECT GUIDE] (pagina 71). • Caracteristicile discurilor prezentate pe pagina de faþã. Calitate HD a imaginii (înaltã definiþie) Ce puteþi face cu camera video când folosiþi un astfel de disc Tipul de disc (Simbolurile discurilor) ªtergerea imaginilor cu camera video (54) Realizarea de montaje ale imaginilor cu camera video (56) Finalizarea discului, necesarã pentru redarea cu alte echipamente (66) Realizarea de înregistrãri suplimentare pe un disc finalizat (74) Formatarea discului utilizat pentru a fi refolosit (72) Realizarea unor înregistrãri mai lungi pe o faþã a unui disc ( ) indicã pagini de referinþã b Notã • Raportul laturilor imaginilor înregistrate la calitatea corespunzãtoare pentru HD (înaltã definiþie) este 16:9 (panoramice). 16

Calitate SD a imaginii (definiþie standard) Ce puteþi face cu camera video când folosiþi un astfel de disc Tipul de disc (Simbolurile discurilor) Înregistrarea pe un disc de filme cu raportul laturilor imaginilor de 16:9 (panoramice) ºi de 4:3 (34) ªtergerea imaginilor cu camera video (54) Realizarea de montaje ale imaginilor cu camera video (56) Finalizarea discului, necesarã pentru redarea cu alte aparate (66) Realizarea de înregistrãri suplimentare pe un disc finalizat (74) Crearea de meniuri DVD în cursul operaþiei de finalizare (66) Formatarea discului utilizat pentru a fi refolosit (72) Realizarea unor înregistrãri mai lungi pe o faþã a unui disc ( ) indicã pagini de referinþã *1 Existã douã formate de înregistrare : modul VIDEO ºi modul VR, pentru DVD-RW. *2 Finalizarea este necesarã pentru redarea unui disc dintr-un drive DVD cu ajutorul unui calculator personal. Un DVD+RW care nu este finalizat poate induce disfuncþionalitãþi ale calculatorului. 17