Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Meniurile “ HOME”

Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION” – pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri Meniul “ HOME” – punctul de început pentru toate operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video Când doriþi sã personalizaþi camera video, deschideþi meniul “HOME”. Acest meniu este poarta de acces cãtre toate funcþiile camerei video. Consultaþi pagina 20 pentru detalii suplimentare. Nu doresc sã pãstrez aceste fotografii. Ce trebuie sã fac ? Încercaþi [DELETE] (ºtergere) corespunzãtor elementului [EDIT] (montaj) din meniul HOME. Le puteþi selecta ºi ºterge pe toate odatã. (HELP) Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (p. 22). Categorie (p. 23) 18

Meniul “ OPTION” – vã permite accesul direct la funcþii Este suficient sã atingeþi ecranul în timpul înregistrãrii sau al redãrii pentru a fi afiºate funcþiile disponibile la momentul respectiv. Veþi considera uºor sã efectuaþi diferite reglaje. Consultaþi pagina 24 pentru detalii suplimentare. Vreau sã ºtiu cu precizie ce fotografii ºterg. Ce trebuie sã fac ? Activaþi meniul OPTION când vizualizaþi imagini, apoi încercaþi [DELETE] (ºtergere) . Veþi putea ºterge fotografia afiºatã pe ecran. Elementele meniului OPTION diferã, în funcþie de ce operaþie efectuez ! 19