Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

B Când doriþi sã

B Când doriþi sã ºtiþi ceva legat de funcþia fiecãrui element din meniul HOME – apelaþi la documentaþia HELP 1 Apãsaþi (HOME). Este afiºat meniul HOME. 2 Atingeþi (HELP). Partea de jos a butonului devine portocalie. (HELP) 3 Atingeþi elementul a cãrei semnificaþie doriþi sã o ºtiþi. Când atingeþi un element, explicaþia sa apare pe ecran. Pentru a aplica opþiunea respectivã, atingeþi [YES], în caz contrar, atingeþi [NO]. Pentru a dezactiva facilitatea HELP Atingeþi (HELP) la pasul 2. 22

B Categoriile ºi elementele meniului HOME Categorie (Camerã) (Imagini vizualizate) Element MOVIE (film) – p. 37 PHOTO (fotografie) – p. 38 SMTH SLW REC (înregistrare cursivã cu încetinitorul) – p. 42 VISUAL INDEX (prezentare index) – p. 46 PLAYLIST (listã de redare) – p. 57 (Altele) (Selectarea dispozitivelor) (Manevrarea discului / Memorie) (Reglaje) EDIT (montaj) – p. 54 PLAYLIST EDIT (realizarea listei de redare) – p. 57 PRINT (imprimare) – p. 63 COMPUTER (calculator) – p. 61 Ghid TV CONNECT (de cuplare la televizor) – p. 48 PRINTER (imprimantã) – p. 63 FINALIZE (finalizare) – p. 66 Ghid DISC SELECT (de alegere a discului) – p. 71 FORMAT (formatare) – p. 72 FORMAT (formatare) – p. 73 UNFINALIZE (definalizare) – p. 74 DISC INFO (informaþii despre disc) – p. 75 Pentru personalizarea camerei dumneavoastrã video – p. 76 23