Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea Meniului

Utilizarea Meniului OPTION Ca exemplu este prezentatã ºtergerea unei fotografii în cursul vizualizãrii. 3 Atingeþi [DELETE] T [YES] T . 1 În timpul vizualizãrii fotografiei pe care vreþi sã o ºtergeþi, atingeþi indicaþia (OPTION) de pe ecran. Elementele meniului OPTION Consultaþi paginile 89 ºi 95. Dacã elementul cãutat de dumneavoastrã nu apare pe ecran Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia nu este disponibilã în situaþia respectivã. Meniul OPTION b Notã • Clapetele ºi elementele de meniu apar pe ecran în funcþie de starea camerei la momentul respectiv : înregistrare / redare. • Unele elemente apar fãrã clapetã. Clapeta 2 Atingeþi . 24

Pornire Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost furnizate împreunã cu camera video. Numãrul care apare în prima parantezã indicã numãrul de elemente furnizate. Acumulator reîncãrcabil NP-FM50 (1) (pag. 26, 130) Adaptor de reþea (1) (pag. 26) Cablu de alimentare (1) (pag.26) CD-ROM cu “Aplicaþii software pentru Handycam” (1) (pag. 96) Manual de instrucþiuni pentru utilizarea camerei video (Acest manual) (1) b Notã • Discurile ºi unitatea “Memory Stick Duo” nu sunt furnizate. Cablu video pe componente (1) (pag. 49) Cablu de conectare A/V (1) (pag. 49, 62) Cablu USB (1) (pag. 63) Telecomandã (1) (pag. 142) Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu. 25