Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Pasul 2 : Încãrcarea

Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului Puteþi încãrca acumulatorul tip “InfoLITHIUM” (seria M) (pagina 130) ataºându-l la camera dvs. video. Conector (DC) de curent continuu Cablu de reþea Spre priza de perete Mufa DC IN Comutator POWER Capacul mufei Indicator luminos CHG (încãrcare) Acumulator Adaptor de reþea 1 Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã, pânã în poziþia OFF (CHG) - varianta implicitã. 3 Conectaþi adaptorul de reþea la mufa DC IN a camerei. Deschideþi capacul conectorului DC IN pentru a cupla adaptorul de reþea. Cu marcajul v îndreptat în sus, corespunzãtor marcajului similar (v) de pe corpul camerei video. Capacul mufei 4 Conectaþi adaptorul de reþea la priza de perete folosind cablul de alimentare. Indicatorul luminos CHG (încãrcare) se aprinde ºi începe încãrcarea. Indicatorul (CHG) se stinge când acumulatorul este încãrcat. 2 Ataºaþi acumulatorul -aºa cum este ilustrat mai jos- glisându-l în direcþia indicatã de sãgeatã, pânã ce se aude un clic. 5 Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa DC IN a camerei video. b Notã • Deconectaþi adaptorul de reþea de la mufa DC IN apucând cu mâna atât camera video, cât ºi mufa DC (de curent continuu). 26

z Observaþie • Dacã veþi monta acumulatorul sau dacã veþi conecta adaptorul de reþea când comutatorul POWER este în poziþia OFF (CHG), camera dvs. va porni, dupã care se va opri din nou dupã câteva secunde. Pentru a detaºa acumulatorul Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG). Glisaþi butonul BATT, de eliberare a acumulatorului, în direcþia indicatã de sãgeatã, apoi scoateþi acumulatorul. Dupã o vreme, sunt afiºate pentru circa 7 secunde perioada aproximativã cât mai puteþi înregistra în formatul stabilit ºi informaþiile legate de acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile legate de acumulator timp de 20 de secunde apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate. Energia rãmasã a acumulatorului (aproximativã) Capacitatea de înregistrare (aproximativã) Buton BATT de eliberare a acumulatorului b Notã • Când detaºaþi acumulatorul, aveþi grijã ca indicatorul luminos (Film) / (Foto) sã fie stins, pagina 29. La depozitarea acumulatorului Dacã urmeazã sã nu folosiþi acumulatorul o perioadã îndelungatã de timp, descãrcaþi-l complet înainte de a-l depozita (consultaþi pag. 130 pentru detalii legate de pãstrare). Pentru a utiliza o sursã externã de energie Efectuaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie nu va mai fi consumatã energia acumulatorului. Pentru a afla durata rãmasã de autonomie (informaþii legate de acumulator) Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG), apoi apãsaþi butonul DISP/BATT INFO Durata încãrcãrii (încãrcare completã) Durata aproximativã de timp, exprimatã în numãr de minute, necesarã încãrcãrii complete a unui acumulator total descãrcat. Tip acumulator Durata încãrcãrii NP-FM50 (furnizat) NP-QM71D NP-QM91D Durata înregistrãrii 150 min. 260 min. 360 min. Durata aproximativã de timp, exprimatã în minute, în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare folosind un acumulator complet încãrcat. Înregistrare în format HD (înaltã definiþie) Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-FM50 95 50 (furnizat) 100 55 95 50 NP-QM71D 235 125 245 130 240 130 continuã... 27