Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Pasul 3 : Pornirea

Pasul 3 : Pornirea alimentãrii (continuare) Pentru a opri alimentarea Deplasaþi comutatorul POWER pânã în poziþia OFF (CHG). b Note • Poate dura câteva secunde pânã ce camera video sã poatã înregistra dupã ce a fost pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în aceastã perioadã. • Capacul obiectivului se deschide automat când alimentarea este pornitã ºi se închide când este selectatã interfaþa de redare sau dacã este opritã alimentarea. • La momentul achiziþionãrii, camera este reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp de cca. 5 minute, alimentarea sã se întrerupã automat, pentru a economisi energia acumulatorului, ([A.SHUT OFF], pagina 88). Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a vizorului Panoul LCD Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în poziþia optimã pentru redare sau înregistrare (2). DISP/BATT INFO 2 Maxim 90 grade 2 Maxim 180 grade 1 90 grade faþã de camerã Oprirea iluminãrii ecranului LCD pentru a economisi energia acumulatorului Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/ BATT INFO timp de câteva secunde pânã ce apare simbolul . Aceastã facilitate este utilã când folosiþi camera video în condiþii de luminozitate mare sau când doriþi sã economisiþi energia acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO timp de câteva secunde pânã ce simbolul dispare. Pentru a nu mai fi afiºaþi indicatorii de ecran Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/ BATT INFO pentru ca indicatorii de ecran sã comute între stãrile pornit /oprit (spre exemplu codul temporal). b Note • Nu apãsaþi accidental butoanele de sub ecranul LCD când deschideþi sau când reglaþi panoul LCD. 30

z Observaþii • Dacã deschideþi panoul LCD aducându-l în poziþie perpendicularã pe corpul camerei, iar apoi rotiþi panoul LCD cu 180 de grade spre din poziþia 1, îl puteþi închide cu ecranul spre exterior. Aceastã facilitate este utilã în timpul operaþiilor de redare. • În meniul HOME, atingeþi (SETTINGS) T [SOUND/DISP SET] T [LCD BRIGHT] (pagina 85) pentru a regla luminozitatea ecranului LCD. Vizor Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera video pentru prima oarã. Dacã nu realizaþi acest reglaj, interfaþa [CLOCK SET] va fi afiºatã ori de câte ori porniþi camera sau când schimbaþi poziþia comutatorului POWER. b Notã • Dacã nu folosiþi camera video circa 4 luni, bateria reîncãrcabilã tip pastilã încorporatã se va descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria tip pastilã (pagina 133) dupã care potriviþi din nou data ºi ora. Comutator POWER Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului pentru a economisi energia acumulatorului sau când imaginile sunt dificil de urmãrit pe ecranul LCD. Vizor Treceþi la pasul 5 când potriviþi ceasul pentru prima datã. Pârghie de reglare a lentilelor vizorului. Deplasaþi-o pânã ce imaginea devine clarã. 1 Apãsaþi (HOME) A (sau B) pentru a fi afiºat meniul HOME. z Observaþie • Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului selectând (SETTINGS) T [SOUND/ DISP SET] T [VF B.LIGHT] în meniul HOME (pagina 85). 2 Atingeþi (SETTINGS - reglaje). continuã... 31