Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Pasul 5 : Potrivirea

Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei (continuare) 3 Afiºaþi opþiunea [CLOCK/ LANG] folosind v/V, apoi atingeþi-o. 10 Verificaþi dacã ceasul este corect potrivit, apoi atingeþi . Ceasul porneºte. Puteþi alege orice an pânã la 2037. 4 Atingeþi opþiunea [CLOCK SET]. 5 Selectaþi aria geograficã care vã intereseazã folosind v/V, apoi atingeþi [NEXT]. z Observaþii • Data ºi ora nu apar în timpul înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat pe disc ºi pot fi afiºate la redare (consultaþi pagina 84 pentru [DATA CODE]). • Consultaþi pagina 124 pentru a obþine informaþii privind diferenþele de fus orar în lume. 6 Reglaþi [SUMMERTIME], apoi atingeþi [NEXT]. 7 Selectaþi [Y] (year-an) cu ajutorul butoanelor v/V. 8 Selectaþi [M] folosind b/B, apoi stabiliþi luna. 9 Selectaþi [D] (day-ziua), hour-ora ºi minute-minutele în aceeaºi manierã, apoi atingeþi [NEXT]. 32

Pasul 6 : Introducerea în aparat a unui disc sau a unui card “Memory Stick Duo” Disc Pentru înregistrare este necesar un disc nou de 8 cm, tip DVD-R, DVD-RW, DVD+RW sau DVD-R DL (p. 16). b Note • Înainte de a utiliza un disc, îndepãrtaþi praful sau amprentele digitale de pe el, cu o bucatã de pânzã moale (p. 126). Comutatorul OPEN pentru capacul compartimentului pentru disc Lentilã de culegere a semnalului Comutator POWER Dupã ce capacul compartimentului pentru discuri se deschide puþin, continuaþi deschiderea lui. Indicator luminos de acces (Disc) 3 Aºezaþi discul cu partea pe care vreþi sã înregistraþi îndreptatã spre aparat, apoi apãsaþi centrul discului pânã ce se aude un clic. 1 Verificaþi dacã alimentarea camerei video este pornitã. 2 Deplasaþi comutatorul OPEN de pe capacul compartimentului pentru disc în direcþia indicatã de sãgeatã (OPEN B). Pe ecranul LCD apare mesajul [PREPARING TO OPEN] (în curs de deschidere). Se aude sunetul emis la deschidere, urmat de : bip, bip. Dupã ce semnalul sonor înceteazã, capacul compartimentului pentru disc se deschide uºor, în mod automat. Aºezaþi discul cu partea cu etichetã spre exterior, în cazul unui disc cu o singurã parte inscriptibilã. 4 Închideþi capacul compartimentului pentru disc. Pe ecranul LCD apare indicaþia [DISC ACCESS]. Poate dura mai multã vreme pânã ce camera recunoaºte discul, în funcþie de tipul de disc ºi de condiþii. continuã... 33