Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrare

Înregistrare Înregistrarea imaginilor Capacul obiectivului Se deschide în funcþie de poziþia comutatorului POWER. START / STOP B Comutator POWER START / STOP A Ajustarea curelei de prindere b Note • Dacã indicatorul luminos de acces, (ACCES - pagina 33, 35) este aprins dupã ce înregistrarea s-a încheiat, înseamnã cã datele sunt încã în curs de inscripþionare pe disc sau pe “Memory Stick Duo”. Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea. 36

Înregistrarea filmelor Filmele sunt înregistrate pe disc. Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã pentru ca sã se aprindã indicatorul luminos (Film). Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã, în timp ce þineþi apãsat butonul verde, numai când comutatorul POWER este în poziþia OFF (CHG). Apãsaþi START / STOP A (sau B). Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou butonul START / STOP. Pentru a înregistra fotografii la înaltã rezoluþie pe “Memory Stick Duo” în cursul înregistrãrii unui film (Dual Rec – Înregistrare dualã) T Consultaþi pagina 40. Pentru a trece în modul de înregistrare a unui film folosind butonul (HOME) 1 Apãsaþi (HOME) C (sau D) când alimentarea camerei este pornitã. 2 Atingeþi indicaþia de categorie (CAMERA) din Meniul HOME 3 Atingeþi [MOVIE] (film). continuã... 37