Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea imaginilor (continuare) Puteþi beneficia de un sonor mai realist, redând discul cu un echipament care acceptã sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale. Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni al microfonului fãrã fir. * Microfonul opþional fãrã fir nu este disponibil în toate þãrile / regiunile. Folosirea bliþului Bliþ z Observaþii • Puteþi modifica luminozitatea bliþului reglând nivelul bliþului [FLASH LEVEL] (83) sau puteþi evita efectul de ochi roºii folosind opþiunea [REDEYE REDUC] (p. 83). Pentru a înregistra fotografii de înaltã rezoluþie în cursul filmãrii Puteþi înregistra fotografii de înaltã rezoluþie pe “Memory Stick Duo” în cursul înregistrãrii unui film pe disc. Indicator luminos de încãrcare a bliþului Apãsaþi de mai multe ori pe (bliþ) pentru a selecta una dintre variantele disponibile. Nici un indicator afiºat (bliþ declanºat automat) : Bliþul se declanºeazã automat în cazurile în care nu este suficientã luminã în jur. r (Bliþ forþat) : Este utilizat întotdeauna bliþul, indiferent de luminozitatea spaþiului în care are loc înregistrarea. r (Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ. b Note • Distanþa recomandatã pentru înregistrarea unui subiect în cazul când se foloseºte bliþul încorporat este cuprinsã între 0,5 m ºi 2,5 m. • Îndepãrtaþi praful de pe suprafaþa bliþului înainte de a-l folosi deoarece efectul acestuia poate fi diminuat de decolorãri sau de obturãri cauzate de praf. • Indicatorul luminos de încãrcare a bliþului clipeºte pe durata încãrcãrii ºi rãmâne aprins când încãrcarea bateriei se încheie. • Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase spre exemplu când înregistraþi subiecte poziþionate contra luminii, este posibil ca acesta sã nu fie eficient. • Bliþul nu emite luminã când ataºaþi lentile de conversie sau un filtru (opþionale). 1 Apãsaþi butonul START / STOP pentru a începe filmarea. 2 Apãsaþi complet butonul PHOTO. Dupã începerea înregistrãrii ºi înainte de a o încheia, puteþi selecta pânã la 3 cadre de fotografile de pe film. 3 Apãsaþi butonul START / STOP pentru a încheia înregistrarea filmului. Sunt defilate una câte una fotografiile inscripþionate, apoi sunt înregistrate pe “Memory Stick Duo”. Când dispare simbolul , fotografia a fost înregistratã. b Note Careurile de culoare portocalie indicã numãrul de imagini înregistrate. Când înregistrarea se încheie, culoarea devine portocaliu. • Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” din camera video înainte de încheierea înregistrãrii ºi stocarea fotografiilor pe “Memory Stick Duo”. • Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii duale. 40

z Observaþii • Când comutatorul POWER este în poziþia (Film), dimensiunea fotografiilor devine 2,3M (16:9 panoramic) sau 1,7M (4:3). • Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când comutatorul POWER este în poziþia (Foto). Puteþi de asemenea sã înregistraþi folosind bliþul. Reglarea expunerii în cazul subiectelor iluminate din spate (BACK LIGHT) Înregistrarea în spaþii întunecate (NightShot) Pentru a regla expunerea în cazul obiectelor iluminate din spate, apãsaþi BACK LIGHT pentru a fi afiºat simbolul .. Pentru a renunþa la funcþia de iluminare din spate, apãsaþi din nou BACK LIGHT. Înregistrarea în oglindã Port pentru raze infraroºii Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia ON. (Apare simbolul .) b Note • Funcþiile NightShot ºi Super NightShot utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea nu acoperiþi portul de raze infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte ºi demontaþi lentilele de conversie (opþionale). • Reglaþi manual focalizarea ([FOCUS], pag. 90) atunci când focalizarea automatã este dificil de realizat. • Nu folosiþi funcþiile NightShot ºi Super NightShot în spaþii luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. z Observaþii • Pentru a înregistra imagini mai luminoase, folosiþi funcþia Super NightShot (pag. 93). Pentru a înregistra o imagine mai fidelã culorilor originale, folosiþi funcþia Color Slow Shutter (pag. 92). Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge perpendicular pe corpul camerei video (1), apoi rotiþi-l cu 180 spre obiectiv (2). z Observaþii • Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã a subiectului, însã imaginea va fi înregistratã normal. continuã... 41