Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea imaginilor (continuare) Înregistrarea cu încetinitorul a acþiunilor desfãºurat rapid (SMTH SLW REC) Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu durata de circa 3 secunde. Aceastã facilitate este utilã pentru surprinderea acþiunilor desfãºurate cu rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri dintr-o partidã de tenis. Pentru a selecta punctul de început Varianta implicitã este [3sec AFTER]. 1 Atingeþi (OPTION) de pe interfaþa [SMTH SLW REC]. 2 Atingeþi . 3 Atingeþi [TIMING]. Selectaþi unul dintre urmãtoarele puncte de început pentru înregistrare. [3 sec AFTER] [3 sec BEFORE] 42 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera video. 2 Apãsaþi (HOME) A (sau B) pentru a fi afiºat meniul HOME. 3 Atingeþi (CAMERA). 4 Atingeþi [SMTH SLW REC]. 5 Apãsaþi START / STOP. Este înregistrat un film de circa 3 secunde sub forma unui film de 12 secunde cu încetinitorul. Când dispare indicaþia [Recording...], înregistrarea s-a încheiat. Atingeþi pentru a renunþa la înregistrarea cursivã, cu încetinitorul. b Note • Nu pot fi înregistrate sunete. Reglaje manuale pentru imagini realizate cu ajutorul inelului de reglaj al camerei Puteþi atribui inelului funcþia de reglare a unui anumit element de meniu pe care îl ajustaþi frecvent. Funcþia atribuitã în mod implicit acestui inel de reglaj este focalizarea. În continuare este prezentatã modalitatea de reglare a focalizãrii cu ajutorul acestuia. Inelul de reglaj al camerei 1 Apãsaþi butonul MANUAL pentru a activa modul de reglaj manual. Prin apãsarea butonului MANUAL, se comutã între modul manual ºi cel automat de funcþionare. 2 Rotiþi inelul de reglaj pentru a ajusta focalizarea.

Elemente de meniu care pot fi atribuite inelului de reglaj – [FOCUS] (focalizare), p. 90. – [EXPOSURE] (expunere), p. 91. – [AE SHIFT] (expuneri adiacente), p. 78. – [WB SHIFT] (valori adiacente pentru echilibrul de alb), p. 78. Pentru a atribui un element de meniu inelului de reglaj al camerei video 1 Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul MANUAL timp de câteva secunde. Pe ecran apare indicaþia [RING SETTING]. 2 Rotiþi inelul de reglaj al camerei ºi selectaþi elementul de meniu care sã îi fie atribuit. 3 Apãsaþi butonul MANUAL. z Observaþii • Funcþiile elementelor de meniu care pot fi atribuite inelului de reglaj al camerei sunt aceleaºi cu cele din meniul de operare. • Dacã selectaþi [RESET] în timp ce este reglat manual un element de meniu, toate elementele reglate manual sunt readuse la valorile stabilite implicit. • Puteþi atribui un element din meniul HOME inelului de reglaj al camerei selectând (SETTING) T [MOVIE SETTING] / [PHOTO SETTING] T [RING SETTING] (pagina 80). 43