Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Redare Vizualizarea

Redare Vizualizarea imaginilor Capacul obiectivului Se închide în concordanþã cu (VIEW IMAGES) Comutatorul POWER (HOME) D (HOME) C (VIEW IMAGES) B (VIEW IMAGES) A Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera video. Apãsaþi (VIEW IMAGES) A (sau B). Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. Poate trece mai multã vreme pânã ce este afiºatã aceastã interfaþã. Se revine la interfaþa de înregistrare Precedentele 12 imagini Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii). Tipul de disc Urmãtoarele 12 imagini Se revine la interfaþa de înregistrare Sunt prezentate filmele Sunt afiºate fotografii (OPTION) 44

Redarea filmelor În interfaþa VISUAL INDEX, atingeþi clapeta vreþi sã fie redat. , apoi filmul care Comutã între Redare ºi Pauzã la fiecare atingere Revenire (la interfaþa VISUAL INDEX) Începutul scenei/ scena precedentã Scena urmãtoare Stop (trece la interfaþa VISUAL INDEX) Deplasare înainte/înapoi (OPTION) Pentru a reda filmele cu încetinitorul Atingeþi / în cursul pauzei. Pentru a ajusta volumul sonor Apãsaþi (OPTION) T clapeta T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele / . z Observaþii • O atingere a butoanelor / mãreºte de circa 5 ori viteza de rulare înainte / înapoi, 2 atingeri ale acestor butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori (Aproximativ 8 ori mai rapid în cazul unui DVD+RW cu imagini la calitate standard). • Peste imaginea corespunzãtoare ultimului film redat apare simbolul i. Dacã atingeþi reprezentarea acestui film, va putea fi redat în continuare, din punctul unde a fost opritã redarea. Continuã... 45