Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Vizualizarea imaginilor

Vizualizarea imaginilor (continuare) Vizualizarea fotografiilor În interfaþa VISUAL INDEX, atingeþi clapeta care vreþi sã o vedeþi. , apoi fotografia pe Revenire (la interfaþa VISUAL INDEX) Stop (trece la interfaþa VISUAL INDEX) Precedenta/ Urmãtoarea (OPTION) Pentru a trece în modul redare folosind butonul (HOME) 1 Apãsaþi (HOME) C (sau D) când alimentarea camerei este pornitã. 2 Atingeþi indicaþia de categorie (VIEW IMAGES) din Meniul HOME. 3 Atingeþi [VISUAL INDEX]. 46

Vizualizarea imaginilor (continuare) Utilizarea funcþiei de mãrire la redare (PB zoom) Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã. Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul cursorului pentru puterea de mãrire sau cu butoanele de mãrire de pe marginea ecranului LCD. Redarea unei serii de fotografii (succesiune de imagini) 1 Redaþi imaginea care vreþi sã fie mãritã. 2 Mãriþi imaginea cu T (Telefoto). Pe ecranul LCD apare un cadru. 3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie afiºatã în centrul ecranului. 4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide-panoramic) / T (Telefoto-prim plan). Pentru a renunþa, atingeþi . b Note • Nu puteþi schimba viteza de mãrire cu ajutorul butoanelor de mãrire de sub ecranul LCD. Atingeþi din interfaþa de redare a fotografiilor. Prezentarea succesiunii de imaginii începe cu imaginea pe care aþi selectat-o. Atingeþi pentru a opri succesiunea de imagini. Pentru reluarea prezentãrii succesiunii de imagini, atingeþi din nou . z Observaþii • Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii de imagini cu ajutorul indicaþiei [SLIDE SHOW SET] din (OPTION). Reglajul implicit este [ON] (redare continuã). b Note • Nu puteþi folosi mãrirea la redare în tipul unei succesiuni de imagini. 47