Views
5 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Redarea imaginilor la

Redarea imaginilor la televizor Metodele de conectare ºi calitatea imaginii urmãrite la televizor diferã în funcþie de tipul de televizor folosit ºi de conectorii utilizaþi. Conectaþi camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat pentru a efectua aceastã operaþie (pagina 26). Consultaþi ºi manualele de utilizare ce însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi conectate. Procedura de lucru Puteþi verifica dacã aþi conectat corect televizorul folosind ghidul [TV CONNECT Guide] afiºat pe ecranul LCD. Pentru a comuta intrarea televizorului în poziþia corespunzãtoare mufei conectate Consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului. r Conectaþi camera video ºi televizorul conform instrucþiunilor furnizate de [TV CONNECT Guide]. r Efectuaþi reglajele necesare pentru ieºirea camerei video (pagina 49). Mufele camerei video Deschideþi capacul de protecþie a mufelor ºi conectaþi cablul. Alegerea conexiunii optime – Ghidul de conectare a televizorului [TV CONNECT Guide] Camera video vã va prezenta care este cea mai avantajoasã modalitate de conectare a televizorului. 1 Porniþi camera video ºi apãsaþi (HOME). 2 Atingeþi (SELECT DEVICES). 3 Atingeþi indicaþia [TV CONNECT Guide]. 4 Atingeþi opþiunea care este adecvatã în cazul dumneavoastrã, dintre cele afiºate pe ecran. Între timp, puteþi efectua conexiunea adecvatã între camerã ºi televizor. 48

Conectarea unui televizor de înaltã definiþie Atât imaginile înregistrate la înaltã definiþie sunt redate la calitate HD (înaltã definiþie), iar cele înregistrate la definiþie standard sunt redate la calitate SD (definiþie standard). Mufele de intrare ale televizorului T (pag. 49) T (pag. 50) Tip La camerã Cablu La TV Cablu pe componente video COMPONENT (furnizat) VIDEO IN (Verde) Y (Albastru) PB/CB (Roºu) PR/CR Cablu de conectare A/V (furnizat) (Roºu) (Alb) (Galben) l : Flux de semnal (SETTINGS) [OUTPUT SETTINGS] T [COMPONENT] T [1080i / 576i] (p. 86) AUDIO Reglaje în meniul HOME b Note • Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, este necesar ºi un cablu de conectare A/V. Cuplaþi conectorii alb ºi roºu aa cablului de conectare A/V la mufa de intrare audio a televizorului. continuã... 49