Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Redarea imaginilor la

Redarea imaginilor la televizor (continuare) l : Flux de semnal Tip La camerã Cablu La TV Reglaje în meniul HOME Cablu HDMI (opþional) b Note • Folosiþi un cablu HDMI cu sigla HDMI. • Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT, dacã pe imagini sunt înregistrate semnale de protejare a drepturilor de autor. • Este posibil ca unele televizoare sã nu funcþioneze corect (spre exemplu sã nu aibã sunet sau imagine) în cazul realizãrii acestei conexiuni. • Nu cuplaþi mufa HDMI OUT a camerei video ºi mufa HDMI OUT a dispozitivului extern prin cablul HDMI deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. 50

Conectarea la un televizor fãrã înaltã definiþie cu raportul laturilor ecranului de 16:9 (panoramic) sau 4:3 Imaginile înregistrate la înaltã definiþie (HD) sunt convertite la calitate SD (definiþie standard) ºi apoi redate. Imaginile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) sunt redate la aceeaºi calitate la care au fost înregistrate. Mufele de intrare ale televizorului T (pag. 52) T (pag. 52) T (pag. 52) Pentru a stabili raportul laturilor în funcþie de televizorul conectat (16:9/4:3) Modificaþi reglajul [TV TYPE] alegând [16:9] sau [4:3] pentru a-l adapta la televizor dumneavoastrã (pag. 86). b Note • Dacã redaþi un film înregistrat la calitate SD (definiþie standard) pe un televizor 4:3 care nu este compatibil cu semnalul 16:9, afiºaþi meniul HOME, apoi selectaþi (SETTING) T [MOVIE SETTING] T [WIDE SELECT] T [4:3] la camera dvs. video când înregistraþi o imagine (pag. 79). 51