Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Redarea imaginilor la

Redarea imaginilor la televizor (continuare) l : Flux de semnal Tip La camerã Cablu La TV Cablu video pe componente (furnizat) (verde) Y (albastru) PB/CB (roºu) PR/CR Cablu de conectare A/V (furnizat) (roºu) (alb) (galben) Reglaje în meniul HOME (SETTINGS) [OUTPUT SETTINGS] T [COMPONENT] T [576i] (p. 86) (SETTINGS) [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE] T [16:9] / [4:3] (p. 86) b Notã • Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, este necesarã ºi conectarea cablului A/V. Cuplaþi conectorii alb ºi roºu ai cablului de conectare A/V la mufa de intrare audio a televizorului. Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (opþional) (roºu) (alb) (galben) (SETTINGS) [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE] T [16:9] / [4:3] (p. 86) b Notã • Când cuplaþi numai conectorul S VIDEO (canalul S VIDEO), semnalele audio nu sunt transmise la ieºire. Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, cuplaþi conectorii alb ºi roºu a cablului de conectare A/V cu un cablu S VIDEO la mufa de intrare audio a televizorului. • Aceastã conexiune produce imagini de înaltã rezoluþie comparativ cu cazul în care este folosit un cablu de conectare A/V (Tip ). Cablu de conectare A/V (furnizat) (roºu) (alb) (galben) (SETTINGS) [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE] T [16:9] / [4:3] (p. 86) 52

Când conectaþi camera la televizor prin intermediul unui aparat video Conectaþi camera la intrarea LINE IN a aparatului video prin intermediul cablului de conectare A/V. Puneþi selectorul de intrãri al aparatului video în poziþia LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 etc.). Dacã televizorul dvs. este mono (are o singurã mufã audio de intrare) Conectaþi mufa galbenã a cablului de conectare A/V la mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie (canalul din dreapta) la intrarea audio a televizorului sau a aparatului video. Când doriþi sã fie redat sonorul în mod mono, folosiþi un cablu de conectare destinat acestui scop. Dacã televizorul / aparatul dvs. video are un adaptor cu 21 de pini (EUROCONECTOR) Utilizaþi adaptorul cu 21 de pini (opþional) pentru a viziona imagini. Televizor / Aparat video z Observaþie • Când conectaþi camera la televizor folosind un cablu de conectare A/V, imaginile vor fi transmise la ieºire la calitatea SD (definiþie standard). b Note • Dacã veþi conecta camera la televizor folosind mai multe tipuri de cablu pentru a transmite la ieºire imagini , ordinea prioritãþilor semnalelor la ieºire va fi urmãtoarea : HDMI T componente video T S VIDEO T audio / video. • HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interfaþã multimedia de înaltã definiþie) este o interfaþã prin care sunt transmise atât semnale video, cât ºi semnale audio. Conectând mufa HDMI OUT ºi un dispozitiv extern veþi obþine imagini de înaltã calitate ºi sonor digital. 53