Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Montaj Categoria (OTHERS

Montaj Categoria (OTHERS – Altele) Aceastã categorie vã permite sã editaþi imagini pe un disc sau pe “Memory Stick Duo”. ªtergerea imaginilor Puteþi ºterge imagini înregistrate pe un disc sau pe “Memory Stick Duo” folosind camera dumneavoastrã video. Introduceþi în aparat un disc înregistrat sau o unitate “Memory Stick Duo”. Categoria (OTHERS - altele) ªtergerea imaginilor de pe disc Lista elementelor EDIT (montaj) Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe un disc sau pe “Memory Stick Duo” (pag. 54, 55). PLAYLIST EDIT (editarea listei de redare) Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã de redare (p. 57). PRINT (imprimare) Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei imprimante PictBridge (pag. 63). 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [EDIT] 3 Atingeþi [ DELETE]. 4 Atingeþi [ DELETE]. 5 Atingeþi imaginea care sã fie ºtearsã. Scena selectatã este marcatã cu . 54

Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma . Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. Pentru a ºterge simultan toate filmele de pe disc La pasul 4, atingeþi [ DELETE ALL] T [YES]T [YES] T [OK]. b Note • Odatã ºterse, imaginile ºterse nu mai pot fi recuperate. • Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea de la camera video în timpul realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat discul. • Puteþi face aceastã operaþie numai cu discuri DVD-RW (modul VR) pentru imagini la calitate SD (definiþie standard). • Dacã filmul ºters este inclus în Lista de redare (p. 57), filmul este ºters ºi din lista de redare. • Chiar dacã ºtergeþi imaginile nenecesare de pe disc, capacitatea rãmasã liberã a acestuia este posibil sã nu creascã atât de mult încã sã vã permitã realizarea de înregistrãri suplimentare. • Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate pe disc ºi a reveni la capacitatea iniþialã a discului, trebuie ca acesta sã fie formatat (pagina 72). z Observaþii • Puteþi selecta pânã la 100 de imagini deodatã. • Puteþi ºterge o imagine în timp ce o vizionaþi, folosind opþunea [DELETE] din meniul (OPTION). ªtergerea fotografiilor din “Memory Stick Duo” 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [EDIT] 3 Atingeþi [ DELETE]. 4 Atingeþi [ DELETE]. 5 Atingeþi fotografia care sã fie ºtearsã. Fotografia selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. Continuã... 55