Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

ªtergerea imaginilor

ªtergerea imaginilor (continuare) Divizarea înregistrãrilor 6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. Pentru a ºterge simultan toate fotografiile de pe “Memory Stick Duo” La pasul 4, atingeþi [ DELETE ALL] T [YES]T [YES] T [OK]. b Note • Odatã ºterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate. • Nu puteþi ºterge fotografiile când comutatorul de protejare la scriere a unitãþii “Memory Stick Duo” este în poziþia blocat (pag. 128) sau dacã imaginea respectivã este protejatã. z Observaþii • Puteþi selecta pânã la 100 de fotografii deodatã. • Puteþi ºterge o fotografie în timp ce o vizionaþi, folosind opþiunea [DELETE] din meniul (OPTION). • Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate pe “Memory Stick Duo”, formataþi unitatea “Memory Stick Duo” (pagina 73). 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [EDIT]. 3 Atingeþi [DIVIDE]. 4 Atingeþi filmul care vreþi sã fie divizat. Filmul face o pauzã. 5 Atingeþi în punctul unde doriþi sã divizaþi filmul în scene. Filmul face o pauzã. Se revine la începutul filmului selectat. Stabileºte poziþia punctului cu mai mare precizie dupã ce acesta a fost selectat folosind . La apãsarea butonului se comutã între redare ºi pauzã. Pentru a regla volumul, atingeþi (OPTION) T [VOLUME]. 6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. 56

Crearea Listei de redare b Note • Odatã divizate, filmele nu mai pot fi restaurate. • Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea de la camera video în timpul realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat discul. • Puteþi efectua aceastã operaþie numai pentru DVD-RW (modul VR) cu imagini la calitate SD (definiþie standard). • Chiar dacã filmul divizat este inclus în Lista de redare, aceasta nu este divizat ºi în lista de redare. • Poate exista o uºoarã diferenþã între punctul unde a fost atins butonul ºi punctul efectiv de divizare, deoarece camera selecteazã punctul de secþionare la intervale de jumãtate de secundã. O listã de redare este o listã care prezintã imagini reprezentative, la dimensiuni reduse, ale filmelor selectate. Scenele originale nu sunt modificate chiar dacã realizaþi montaje sau ºtergeþi scenele din Lista re redare. Listã de redare 1 Glosar (p. 147). Aveþi grijã sã introduceþi discul înregistrat în camera video. b Note • Puteþi efectua aceastã operaþie numai pentru DVD-RW (modul VR) pentru SD (definiþie standard). 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. 3 Atingeþi [ ADD]. 4 Atingeþi scena care sã fie adãugatã în Lista de redare. Scena selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. continuã... 57