Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Crearea Listei de redare

Crearea Listei de redare (continuare) 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. Pentru a adãuga toate filmele de pe disc în Lista de redare La pasul 3, atingeþi [ ADD ALL] T [YES]T [YES] T [OK]. b Note • Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea de la camera video în timpul editãrii Listei de redare. Poate fi deteriorat discul. z Observaþii • Puteþi include pânã la 999 de filme în Lista de redare. • Puteþi adãuga un film în lista de redare în cursul vizionãrii folosind [ ADD] din (OPTION). ªtergerea scenelor nedorite din Lista de redare 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. 3 Atingeþi [ERASE]. 4 Selectaþi scena care sã fie ºtearsã în Lista de redare. Redarea filmelor din Lista de redare 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (VIEW IMAGES) T [PLAYLIST]. Scena selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a confirma imaginea. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. Pentru a ºterge toate scenele din Lista de redare La pasul 3, atingeþi [ERASE ALL] T [YES]T [YES] T [OK]. 3 Atingeþi scena de unde vreþi sã înceapã redarea. Lista de redare este redatã începând cu scena selectatã, pânã la final, apoi scena revine la interfaþa cu Lista de redare. z Observaþii • Scenele originale nu sunt modificate chiar dacã ºtergeþi scene din Lista de redare. 58

Modificarea ordinii în Lista de redare 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. 3 Atingeþi [MOVE]. 4 Atingeþi scena care sã fie mutatã. 7 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. z Observaþii • Dacã selectaþi scene multiple, acestea sunt deplasate urmând ordinea ce apare în Lista de redare. Divizarea unui film din Lista de redare 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. Scena selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 5 Atingeþi [OK]. 3 Atingeþi [DIVIDE]. 4 Atingeþi scena care sã fie divizatã. Începe redarea scenei selectate. 5 Atingeþi în punctul unde doriþi sã divizaþi filmul în scene. Filmul face o pauzã. 6 Selectaþi destinaþia folosind [t] / [T]. Bara de destinaþie Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a confirma imaginea. La fiecare apãsare a butonului , se comutã între redare ºi pauzã. 6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. continuã... 59