Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Crearea Listei de redare

Crearea Listei de redare (continuare) b Note • Poate exista o uºoarã diferenþã între punctul unde a fost atins butonul ºi punctul efectiv de divizare, deoarece camera selecteazã punctul de secþionare la intervale de jumãtate de secundã. z Observaþii • Filmele originale nu sunt modificate chiar dacã sunt divizate în Lista de redare. 60

Copiere / Imprimare Categoria (SELECT DEVICES – Selectarea dispozitivelor) Aceastã categorie vã permite sã utilizaþi camera conectatã la alte echipamente. Lista elementelor Categoria (SELECT DEVICES- Selectarea dispozitivelor) COMPUTER (calculator) Camera poate fi cuplatã la un calculator (pag. 96). TV CONNECT GUIDE (Ghid de conectare la televizor) Camera vã semnaleazã modalitatea optimã de realizare a conexiunilor la televizor pentru a putea vizualiza imaginile cu ajutorul acestuia (p. 48). PRINTER (imprimantã) Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei imprimante PictBridge conectate. Copierea unui disc Conectând camera la un aparat video, la un recorder DVD / HDD sau la un calculator puteþi copia un disc. b Note • Dacã doriþi ca discurile sã fie redate de majoritatea echipamentelor DVD disponibile pe piaþã, creaþi discurile copiindu-le astfel încât calitatea imaginii sã fie convertitã la nivel SD (definiþie standard). • O imagine înregistratã la calitate SD (definiþie standard) nu poate fi convertitã la calitatea HD (înaltã definiþie). Calitatea imaginilor copiate prin conectarea altor echipamente La copierea imaginilor de pe disc cu un alt aparat video sau recorder DVD/HDD (p. 62). Calitatea imaginilor Calitatea imaginilor înregistrate copiate HD T SD SD T SD Calitatea imaginilor copiate prin conectarea la un calculator La calculator trebuie instalatã aplicaþia software “Picture Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat (p. 98). Calitatea imaginilor Calitatea imaginilor înregistrate copiate HD T HD sau SD SD T SD Pentru copierea întregului disc Folositi aplicaþia software “Disc Copier” de pe CD-ROM-ul furnizat. Calitatea imaginilor Calitatea imaginilor înregistrate copiate HD T HD sau SD SD T SD HD (înaltã definiþie). SD (definiþie standard). 61