Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Citiþi mai întâi

Citiþi mai întâi aceste informaþii Ce ar trebui sã ºtiþi înainte de a utiliza camera video Pãstrarea amintirilor în imagini de calitate HD Puteþi înregistra imagini de calitate HD (înaltã definiþie) pe discuri DVD de 8 cm. Alegeþi pentru calitatea imaginilor una dintre variantele HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard) când formataþi discul. Imagini de calitate HD (înaltã definiþie) Înregistrate în format AVCHD Imagini de calitate SD (definiþie standard) Înregistrate în format DVD Rezoluþia imaginii : de circa 4 ori mai mare faþã de varianta SD* Înregistreazã imagini la calitate HD (înaltã definiþie). Se recomandã indiferent dacã aveþi un televizor de înaltã definiþie. Înregistreazã imagini la calitate SD (definiþie standard). Se recomandã dacã este importantã compatibilitatea cu un player DVD. * Datoritã diferenþei între sistemele TV color, este de circa 4,5 ori în cazul HDR-UX1 ºi de aproximativ 3,75 ori pentru HDR-UX1E. b Note • Nu puteþi schimba calitatea imaginilor pentru un disc pe parcurs. Informaþii importante cu privire la discurile înregistrate în format AVCHD Aceastã camerã video captureazã imagini de înaltã definiþie în format AVCHD. Suporturile DVD care conþin înregistrãri în format AVCHD nu pot fi utilizate pentru playere sau recordere DVD standard, deoarece este posibil ca respectivele echipamente (playere / recordere DVD) sã nu poatã scoate suportul media ºi pot ºterge, fãrã avertizare prealabilã, conþinutul discului. i

Numeroase funcþii, funcþionare simplã Cu ajutorul a numai douã meniuri, HOME ºi OPTION, puteþi utiliza aceastã camerã video. Meniul “ HOME” – punctul de început pentru toate operaþiile cu camera video Acest meniu este poarta de acces cãtre toate funcþiile acestei camere video. Nu vreau sã pãstrez aceste fotografii. Ce sã fac? Încercaþi [DELETE] corespunzãtor opþiunii [EDIT] din meniul HOME. Le puteþi selecta ºi ºterge toate fotografiile de-o datã. z Observaþie • De fiecare datã când nu cunoaºteþi funcþia unui element, atingeþi simbolul (HELP - documentaþie). Meniul “ OPTION” permite accesul direct la funcþiile camerei video Acest meniu afiºeazã funcþiile disponibile în contextul acþionãrii camerei. Veþi constata cã este extrem de uºor sã realizaþi diverse reglaje. Vreau sã fiu sigurã ce fotografii voi ºterge. Ce sã fac? Porniþi meniul OPTION când vizualizaþi imagini, apoi încercaþi [DELETE]. Puteþi ºterge fotografia de pe ecran. ii