Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Realizarea unui disc

Realizarea unui disc compatibil pentru redarea cu alte echipamente sau dispozitive DVD (Finalizare) Operaþia de finalizare face discul înregistrat compatibil pentru redarea cu alte echipamente sau drivere DVD de calculator. În timpul operaþiei de finalizare, puteþi selecta tipul de meniu de disc pentru a vizualiza conþinutul acestuia (p. 68). b Note • Nu este garantatã compatibilitatea la redare cu orice echipament. • Numai dispozitivele compatibile cu formatul AVCHD pot reda discuri înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie), p. 70. Echipamentele DVD obiºnuite nu pot reda astfel de discuri. Discuri înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) Discurile de orice tip trebuie finalizate. Discuri înregistrate la calitate SD (definiþie standard) • Finalizaþi discurile DVD-R / DVD+R DL/DVD-RW. • Finalizaþi discurile DVD+RW în urmãtoarele cazuri : – Pentru a crea meniul DVD ; – Pentru a reda discul cu drivere DVD de calculator ; – Dacã durata înregistratã este scurtã (de 5 minute sau mai puþin în modul HQ, de 8 minute sau mai puþin în modul SP ºi de 15 minute sau mai puþin în modul LP). b Note • În cazul unei imagini la calitatea SD (definiþie standard), este crea un meniu DVD în loc de meniul de disc. • Nu este creat nici un meniu DVD pentru discuri DVD-RW (modul VR). 66

Procedura de lucru Urmãtoarele operaþii sunt destinate discurilor înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie). Pentru redarea întâia oarã a unui disc cu un alt echipament (p. 68) Finalizare Redare cu alte echipamente Dispozitive compatibile AVCHD Calculator Realizaþi reglajele dorite. B Meniul discului Pentru a adãuga înregistrãri unui disc finalizat (p. 74) Nu pot fi adãugate înregistrãri. Nu pot fi adãugate înregistrãri. Realizarea unei noi înregistrãri Dacã a fost creat meniul unui disc, apare o interfaþã de confirmare care vã solicitã sã precizaþi dacã vreþi sã adãugaþi o înregistrare. 67