Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Realizarea unui disc

Realizarea unui disc compatibil pentru redarea cu alte echipamente dau dispozitive DVD (Finalizare) (continuare) Pentru redarea întâia oarã a unui disc cu un alt echipament dupã adãugarea unei înregistrãri (p. 68) Finalizare Redare cu alte echipamente Dispozitive compatibile AVCHD Calculator Realizaþi reglajele dorite. B Meniul discului Finalizarea unui disc b Note • Operaþia de finalizare poate dura de la un minut la câteva ore. Cu cât materialul înregistrat pe disc este mai scurt, cu atât finalizarea dureazã mai mult. • Folosiþi un adaptor de reþea ca sursã de energie pentru a evita întreruperea alimentãrii în cursul operaþiei de finalizare. • La finalizarea unui disc cu douã feþe active, este necesar sã efectuaþi aceastã operaþie pentru fiecare faþã în parte. 1 Aºezaþi camera în poziþie stabilã ºi conectaþi adaptorul de reþea la mufa DC IN a camerei. 2 Porniþi alimentarea deplasând comutatorul POWER. 3 Introduceþi în aparat discul care trebuie finalizat. 4 Apãsaþi (HOME). 5 Atingeþi (MANAGE DISC / MEMORY) T [FINALIZE]. Pentru a selecta un stil de meniu de disc, atingeþi (OPTION) T [DISC MENU] (pag. 69). Treceþi la pasul 6 dacã doriþi sã finalizaþi discul folosind [STYLE1] (varianta implicitã). Meniul discului 1 (pag. 146). 6 Atingeþi [Yes] T [YES]. Începe finalizarea. 7 Atingeþi când apare indicaþia [Completed.] (operaþie încheiatã). 68

Note • Nu supuneþi camera la ºocuri sau la vibraþii ºi nu decuplaþi adaptorul de reþea în timpul operaþiei de finalizare. Dacã este necesar sã decuplaþi adaptorul de reþea, aveþi grijã ca alimentarea camerei sã fie opritã ºi sã deconectaþi adaptorul dupã ce indicatorul luminos (film) sau (foto) se stinge. Finalizarea va fi reluatã dupã ce cuplaþi din nou adaptorul la camerã ºi porniþi alimentarea. • Dacã folosiþi urmãtoarele tipuri de disc, simbolurile Z clipesc dupã încheierea operaþiei de finalizare, în interfaþa stãrii de aºteptare pentru înregistrare a camerei video. Scoateþi discul din camera video. – Discurile înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) – Discurile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) cu excepþia celor DVD-RW (modul VR). z Observaþii • Dacã aþi efectuat reglaje care permit crearea unui meniu de disc (sau a unui meniu DVD) ºi apoi aþi finalizat discul, meniul de disc va fi afiºat pentru câteva secunde în timpul operaþiei de finalizare. • Dupã finalizarea discului, indicatorul tipului de disc ºi al formatului de înregistrare se modificã dupã cum urmeazã: Pentru a selecta un stil de meniu de disc 1 La pasul 4, atingeþi (OPTION) T [DISC MENU]. 2 Selectaþi stilul dorit dintre cele 4 modele disponibile, folosind [t] /[T]. Selectaþi [NO MENU] dacã nu creaþi un meniu de disc. 3 Atingeþi . b Note • Nu puteþi efectua aceastã operaþie pentru discuri DVD-RW (modul VR) la calitatea SD (definiþie standard). DVD-R DVD+R DL DVD+RW DVD-RW (calitate HD) DVD-RW (calitate SD – în mod VIDEO) DVD-RW (calitate SD – în mod VR) 69