Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Redarea unui disc cu

Redarea unui disc cu alte echipamente Redarea unui disc cu alte echipamente Tipul de echipament care poate reda un disc depinde de calitatea imaginilor conþinute de disc –HD (înaltã definiþie) sau SD (definiþie standard)– selectatã când discul a fost înregistrat. Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat pentru respectivul echipament. Pentru discurile înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) Puteþi reda aceste discuri numai cu echipamente compatibile cu formatul AVCHD. Deoarece player-ele DVD sau recorder-ele DVD sunt incompatibile cu formatul AVCHD, ele nu pot reda discuri înregistrate la calitate HD. Totodatã, introducând un disc cu imagini la calitate HD (înaltã definiþie) în format AVCHD într-un astfel de echipament, este posibil ca discul sã nu mai poatã fi scos din aparat. Dacã aþi introdus un disc înregistrat în format AVCHD într-un aparat DVD, existã riscul ca acesta sã nu fie inscripþionat sau redat corect cu camera video. Pentru discurile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) Puteþi reda aceste discuri cu echipamente DVD. Nu putem însã garanta redarea cu orice tip de aparat DVD. b Note • Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de 8cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Verificaþi dacã în cazul unui echipament DVD aºezat vertical, poziþia permite ca discul sã fie pus orizontal. • Consultaþi manualul de instrucþiuni care însoþeºte echipamentul dvs. sau apelaþi la dealer-ul dvs. • Unele discuri nu pot fi redate, pot îngheþa imaginea pentru un moment între scene. În cazul unor echipamente, unele funcþii pot fi dezactivate. 70 z Observaþii • Echipamentele care acceptã subtitluri pot afiºa data ºi ora înregistrãrii în locul unde în mod obiºnuit apar subtitluri (pag. 80). Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care însoþeºte echipamentul respectiv. • Dacã aþi creat un meniu de disc (p. 68), puteþi selecta scena doritã din meniu. • Aveþi de asemenea posibilitatea de a reda Lista de redare cu alte echipamente, dacã acestea au fost înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) (p. 57). Creaþi în prealabil lista de redare cu ajutorul camerei dvs. video, apoi selectaþi din meniul discului. Redarea unui disc cu ajutorul calculatorului b Note • Verificaþi dacã drive-ul DVD al calculatorului poate reda un DVD de 8cm. • Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de 8cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Discul trebuie finalizat (pag. 66), în caz contrar putând apãrea disfuncþionalitãþi. Pentru redarea unui disc înregistrat la calitate HD (înaltã definiþie) Instalaþi pe calculator aplicaþia software “Picture Motion Browser” de pe discul CD-ROM furnizat pentru a reda filme (p. 98). z Observaþii • Pentru detalii legate de operaþii ºi proceduri, consultaþi ghidul de iniþializare “First Step Guide” de pe CD-ROM-ul furnizat (p. 101). Pentru redarea unui disc înregistrat la calitate SD (definiþie standard) Puteþi reda un astfel de disc la calculator, dacã este instalatã o aplicaþie de redare DVD pe acel calculator. 1 Introduceþi discul finalizat în drive-ul DVD al calculatorului. 2 Redaþi discul folosind o aplicaþie software pentru redarea unui DVD.

Note • Este posibil ca discul sã nu fie redat sau ca filmele sã nu ruleze cursiv pe anumite calculatoare. • Nu pot fi redate ºi nu se pot realiza montaje ale filmelor care au fost copiate direct de pe disc pe hard diskul calculatorului. Pentru detalii legate de modalitatea de importare a filmelor, consultaþi ghidul de iniþializare “First Step Guide” furnizat în format electronic pe CD-ROM. Eticheta de volum a discului înregistratã la calitate SD (definiþie standard) Data la care discul a fost folosit pentru prima datã este înregistratã. Dacã discul a fost folosit la ora 6:00 pm pe data de 1 ianuarie 2006 : 2006_01_01_06H00M_PM Eticheta volumului • Imaginile de pe discuri la calitate SD (definiþie standard) sunt stocate în urmãtoarele directoare : – DVD-RW (în mod VIDEO) : în directorul DVD_RTAV – Alte discuri ºi moduri : în directorul VIDEO_TS Alegerea discului adecvat – Ghid de alegere a discului Selectaþi opþiunea care este potrivitã pentru dvs. dintre cele afiºate pe ecran, apoi veþi fi informaþi despre opþiunile adecvate pentru scopul pe care îl urmãriþi. 1 Porniþi camera video ºi apãsaþi butonul (HOME). 2 Atingeþi (MAMAGE DISC / MEMORY). 3 Atingeþi [DISC SELECT GUIDE]. 4 Atingeþi opþiunea care este potrivitã pentru dumneavoastrã pe ecran. Dupã ce rãspundeþi la toate întrebãrile, veþi fi informaþi asupra discului cel mai potrivit pentru dvs. Puteþi introduce acelaºi tip de disc care este indicat de rezultatele ghidului, discul este formatat cu opþiunile selectate de dumneavoastrã. z Observaþii • Puteþi consulta ºi “Selecting the right disc” (Alegerea discului adecvat). 71