Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

ªtergerea tuturor

ªtergerea tuturor scenelor de pe disc (Formatare) Formatarea unui disc 3 Introduceþi în camera video discul care trebuie formatat. Prin formatare, discul înregistrat este readus la starea iniþialã, putând fi refolosit pentru înregistrare. Toate datele înregistrate anterior pe disc sunt ºterse, capacitatea acestuia fiind recuperatã în întregime prin formatare. Un DVD-R / DVD+R DL nu poate fi formatat. Înlocuiþi-l cu un nou disc. Dacã formataþi un disc finalizat Prin formatare, toate imaginile de pe un disc finalizat sunt ºterse. Pe ecran apare unul dintre simbolurile urmãtoare: sau , însã nu este necesar sã finalizaþi din nou discul înainte de redarea acestuia cu un player compatibil cu formatul AVCHD*. Când formataþi un disc cu imagini la calitate SD (definiþie standard) • În cazul unui DVD-RW (în modul VIDEO), discul este definalizat ºi trebuie sã fie finalizat din nou pentru a putea fi redat de un alt echipament. • În cazul unui DVD-RW (în modul VR)/ DVD+RW, la formatare sunt ºterse toate imaginile de pe discul finalizat. Pe ecran apare unul dintre simbolurile urmãtoare: sau , însã nu este necesar sã finalizaþi din nou discul înainte de redarea acestuia cu alte echipamente*. * Pentru a crea un meniu de disc (meniu DVD) pe DVD+RW, finalizaþi din nou discul (p. 66). 1 Conectaþi adaptorul de reþea la mufa DC IN a camerei, apoi cuplaþi cablul de alimentare la o prizã de perete. 2 Porniþi camera video. 4 Apãsaþi (HOME). 5 Atingeþi (MANAGE DISC / MEMORY) T [FINALIZE]. b Note • Mesajul afiºat va fi diferit dacã discul a fost formatat la calitate SD (definiþie standard) la formatarea precedentã. Urmaþi procedura indicatã pe ecran. 6 Atingeþi [Yes]. Pentru a înregistra imagini la calitate SD (definiþie standard), atingeþi indicaþia [SD]. b Note • Nu puteþi modifica pe parcurs formatul de înregistrare al unui disc. • Pentru detalii legate de formatul AVCHD / DVD, consultaþi pagina 14. 7 Atingeþi opþiunea care este convenabilã pentru dvs. din interfaþa afiºatã. Discul va fi formatat la o calitate a imaginilor înregistrate ºi în modul stabilite de dvs. Când discul este formatat, puteþi începe sã înregistraþi pe disc. 72

Pentru a formata un disc cu imagini la calitate SD (definiþie standard) • Selectaþi formatul de înregistrare, modul VIDEO sau VR pentru DVD-RW (p. 17). • Selectaþi raportul laturilor imaginilor [16:9 WIDE] sau [4:3] pentru DVD+RW. b Note • Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de alimentare cu energie pentru a evita întreruperea alimentãrii în cursul formatãrii. • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în timpul formatãrii. • Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe), este necesarã formatare fiecãrei feþe a discului. Cele douã pãrþi pot fi formatate în moduri ºi la calitãþi ale imaginilor diferite. • În cazul unui DVD+RW cu SD (calitate standard), nu puteþi modifica raportul laturilor imaginilor pe parcurs. Formataþi din nou discul pentru a schimba raportul laturilor imaginilor. • Nu puteþi formata un disc care a fost protejat la scriere cu alte echipamente. Anulaþi protecþia folosind echipamentul original, apoi formataþi discul. Formatarea unui “Memory Stick Duo” În urma formatãrii sunt ºterse toate fotografiile de pe “Memory Stick Duo” 1 Porniþi camera video. 2 Introduceþi unitatea “Memory Stick Duo” de formatat, în camera dvs. video. 3 Atingeþi (HOME). 4 Atingeþi (MANAGE DISC / MEMORY) T [ FORMAT]. 5 Atingeþi [Yes] T [Yes]. 6 Când este afiºatã indicaþia [Completed.], atingeþi [OK]. b Note • Fotografiile sunt ºterse chiar dacã au fost protejate cu alt echipament împotriva ºtergerii accidentale. • Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele operaþii dacã pe ecran apare indicaþia [Executing...] : – sã acþionaþi comutatorul POWER sau alte butoane, – sã scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” din aparat. 73