Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea scenelor

Înregistrarea scenelor suplimentare dupã finalizare (Definalizare) Puteþi înregistra material suplimentar pe discurile DVD-RW / DVD+RW dupã ce urmaþi paºii de mai jos, în cazul în care existã spaþiu de înregistrare pe disc. b Note • Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de alimentare cu energie pentru a evita întreruperea alimentãrii în cursul acestei operaþii. • Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în timpul operaþiei. • Un meniu de disc creat în cursul operaþiei de finalizare este ºters. • Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe), este necesarã definalizarea fiecãrei feþe a discului. 1 Conectaþi adaptorul de reþea la mufa DC IN a camerei, apoi cuplaþi cablul de alimentare la o prizã de perete. 2 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni indicatorul luminos (Film). 3 Introduceþi în camera video discul finalizat. Va apãrea o interfaþã care vã va permite sã confirmaþi cã doriþi sã înregistraþi scene suplimentare. 4 Atingeþi [Yes] T [Yes]. 5 Când apare indicaþia [Completed.], atingeþi [OK]. Pentru discurile înregistrate cu imagini la calitate SD (definiþie standard) • Când utilizaþi un disc finalizat DVD-RW (modul VR), puteþi înregistra materiale suplimentare pe disc fãrã a parcurge paºi suplimentari. • Pentru a definaliza un disc DVD-RW (modul VIDEO), parcurgeþi urmãtorii paºi (MANAGE DISC / MEMORY) T [UNFINALIZE] din meniul HOME. • Dacã aþi creat un meniu DVD (p. 68), când finalizaþi discul DVD+RW, este afiºatã o casetã de dialog pentru a confirma cã doriþi sã înregistraþi scene suplimentare când deplasaþi comutatorul POWER pentru a aprinde indicatorul luminos (film). b Note • Nu puteþi definaliza ºi înregistra scene suplimentare pe discuri DVD-R / DVD+R DL. 74

Consultarea informaþiilor de pe disc 1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi (HOME). 2 Atingeþi (MANAGE DISC / MEMORY) T [DISC INFO]. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi / pentru a schimba pagina. Sunt afiºate urmãtoarele informaþii. • Tipul de suport media, • Formatul de înregistrare, • Titlul discului. • Data ºi ora la care discul a fost utilizat pentru prima datã, • Zona înregistratã. Pentru a opri afiºajul Atingeþi . z Observaþii • Raportul laturilor imaginii este de asemenea afiºat pentru discuri DVD+RW conþinând imagini la calitate SD (definiþie standard). 75