Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Reglaje pentru

Reglaje pentru fotografii (continuare) Capacitatea memoriei “Memory Stick Duo” (MB) ºi numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate Când comutatorul POWER este pus în poziþia (foto). * Dimensiunea imaginii este stabilitã dupã cum urmeazã, în funcþie de calitatea imaginilor înregistrate : – [ 2,3M] pentru imagini de calitate HD (înaltã definiþie) – [ 2,3M] pentru imagini cu raportul laturilor de 16:9 la definiþie standard SD – [1,7M] în format cu raportul laturilor de 4:3, la o calitate standard a imaginilor (SD). Când comutatorul POWER este pus în poziþia (film)*. b Note • Numerele sunt stabilite în urmãtoarele condiþii : Sus : pentru calitatea imaginilor este aleasã varianta [FINE]. Jos : pentru calitatea imaginilor este aleasã varianta [STANDARD]. • Numerele au fost determinate la utilizarea unui card de memorie “Memory Stick Duo” produs de Sony Corporation. Numãrul imaginilor înregistrate depinde de condiþiile de înregistrare. Dimensiunea aproximativã a unei imagini (kB) Imagine cu raportul laturilor 4:3 Imagine cu raportul laturilor 16:9 • Datele privind dimensiunile imagini sunt mãsurate în urmãtoarele condiþii : Sus : pentru calitatea imaginilor este aleasã varianta [FINE]. Jos : pentru calitatea imaginilor este aleasã varianta [STANDARD]. 82

QUALITY (calitate) B FINE (FINE) Sunt înregistrate fotografii de calitate foarte bunã. STANDARD (STD) Sunt înregistrate fotografii la calitate standard. FILE NO. (numãrul fiºierului) B SERIES Alocã numere succesive fiºierelor chiar dacã unitatea “Memory Stick Duo” este înlocuitã cu o alta. Numãrãtoarea fiºierelor este luatã de la început când este creat un nou director sau când directorul de înregistrare este înlocuit cu un altul. RESET Alegeþi aceastã variantã pentru ca numãrãtoarea fiºierelor sã înceapã de la 0001 de fiecare datã când este schimbatã unitatea de memorie “Memory Stick Duo”. AE SHIFT (expuneri adiacente) Consultaþi pagina 78. WB SHIFT (Stabilirea echilibrului de alb) Consultaþi pagina 78. NS LIGHT (Iluminare NightShot) Consultaþi pagina 79. EXP. FOCUS Consultaþi pagina 79. GUIDEFRAME Consultaþi pagina 80. ZEBRA (haºurã) Consultaþi pagina 80. FLASH LEVEL (nivelul bliþului) Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþionale) care este compatibil cu camera dvs. HIGH ( +) Nivelul bliþului creºte. B NORMAL ( ) LOW ( –) Nivelul bliþului scade. REDEYE REDUC (reducere efect de ochi roºii) Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional) care este compatibil cu camera dvs. Puteþi evita efectul de ochi roºii activând bliþul înainte de înregistrare. Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta [ON], apoi apãsaþi de mai multe ori (bliþ) (pag. 40) pentru a selecta una dintre variante. (Reducerea automatã a efectului de ochi roºii) : Bliþul ilumineazã anticipat înainte de a se declanºa automat pentru înregistrarea propriu-zisã dacã nu este suficientã luminã în jur, ca sã reducã efectul de ochi roºii. r (Reducerea forþatã a efectului de ochi roºii) : Este folosit întotdeauna bliþul ºi iluminarea anticipatã pentru reducerea efectul de ochi roºii. r (Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ. • Este posibil ca reducerea fenomenului de ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie de diferenþele individuale ºi de alte condiþii. RING SETTING (Inel de reglaj) Consultaþi pagina 80. 83