Views
2 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation

2-696-729-11(1) HU Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Digitális videokamera Kezelési útmutató A kamkorder használata 12 Alapműveletek 25 Felvételkészítés 36 Lejátszás 44 HDR-UX1E Szerkesztés 54 Másolás/nyomtatás 61 HU Az adathordozóval kapcsolatos műveletek A kamkorder beállításainak módosítása 65 76 Számítógép használata 96 Hibaelhárítás 103 A termékkel kapcsolatos további információkért és a leggyakoribb kérdésekre adott válaszokért keresse fel ügyfélszolgálati honlapunkat. További információk 123 Gyors áttekintés 138 http://www.sony.net/ Printed in Czech Republic (EU) © 2006 Sony Corporation