Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Inštalácia návodu

Inštalácia návodu “First Step Guide” a softvéru (pokračovanie) Na pracovnej ploche sa vytvoria ikony skráteného prístupu ako [ ] (Picture Motion Browser). 9 V závislosti od OS PC sa na monitore zobrazí jedno z nasledovných inštalačných okien. Skontrolujte zobrazenie a vykonávaním zobrazených pokynov nainštalujte potrebný softvér. 11Vyberte CD-ROM disk z mechaniky PC. x Sonic UDF Reader Softvér potrebný na rozpoznanie diskov vo formáte AVCHD. x Windows Media Format 9 Series Runtime (len OS Windows 2000) Softvér potrebný na vytvorenie DVD disku. x Microsoft .NET Framework 1.1 Softvér potrebný na vytvorenie formátu AVCHD. x Microsoft DirectX 9.0c Softvér potrebný na prácu s pohyblivými záznamami. 10Skontrolujte zaškrtnutie políčka pri [Yes, I want to restart my computer now.] a kliknite na [Finish]. 100 PC sa automaticky reštartuje.

Používanie PC Zobrazenie návodu “First Step Guide” z Rady • Ak používate počítač Macintosh, pozri str. 101. Na prezeranie návodu “First Step Guide” v PC odporúčame používať Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 alebo novšiu verziu. Dvakrát kliknite na ikonu [HDR-UX1 First Step Guide (HTML)] na pracovnej ploche. Ak používate počítač Macintosh Do počítača Macintosh môžete z karty “Memory Stick Duo” kopírovať statické zábery. Nainštalujte návod “First Step Guide” z dodávaného CD-ROM disku. b Poznámky • Dodávaný softvér “Picture Motion Browser” nefunguje v Mac OS. • Podrobnosti o pripojení kamkordéra k PC a kopírovaní statických záberov pozri v návode “First Step Guide”. • Návod môžete otvoriť aj kliknutím na [Start], [Programs] ([All Programs] pod OS Windows XP), [Sony Picture Utility], [First Step Guide], [HDR-UX1], potom [HDR-UX1 First Step Guide.html]. • Pre prezeranie návodu “First Step Guide” vo formáte HTML bez inštalácie skopírujte priečinok s požadovaným jazykom z priečinka [FirstStepGuide] na CD-ROM disku a dvakrát kliknite na [Index.html]. • V nasledovných prípadoch pozri súbor “FirstStepGuide(PDF)”: – Kedy tlačiť želané témy z návodu “First Step Guide” – Ak sa “First Step Guide” z dôvodu nastavení prehliadača nezobrazí správne ani v odporúčanom prostredí. – Ak sa HTML verzia návodu “First Step Guide” nenainštalovala. Systémové požiadavky Kopírovanie statických záberov z karty “Memory Stick Duo”. OS: Mac OS 9.1/9.2 alebo Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4). Iné: USB konektor (musí byť štandardne k dispozícii) Návod “First Step Guide” “First Step Guide” je návod, ktorý môžete prehliadať vo vašom PC. Návod popisuje základné operácie od počiatočných prepojení kamkordéra a PC a vykonanie nastavení. Podľa časti “Inštalácia “First Step Guide”” spustite “First Step Guide”, potom postupujte podľa pokynov. Inštalácia návodu “First Step Guide” Skopírujte súbor “FirstStepGuide(PDF)” v požadovanom jazyku z priečinka [FirstStepGuide] do PC. Pokračovanie , 101