Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov

Riešenie problémov (pokračovanie) Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie dodávané s kamkordérom nepracuje. • Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 88). • Vložte batériu do držiaka batérie správne. Dodržte správnu polaritu +/– (str. 134). • Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládaním a kamkordérom. • Senzor signálov diaľkového ovládania chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako je priame slnečné žiarenie alebo silné stropné osvetlenie. Inak diaľkové ovládanie nemusí pracovať správne. • Ak je nasadená konverzná predsádka (voliteľná), zložte ju. Môže blokovať senzor signálov DO. Pri používaní dodávaného diaľkového ovládania nesprávne reaguje iné DVD zariadenie. • V takomto prípade vám odporúčame zmeniť príkazový režim DVD 2 pre iné DVD zariadenie na iný režim, alebo zakryť senzor DVD zariadenia čiernym papierikom. Prehrávanie disku v kamkordéri Nie je možné prehrávať disk. • Posúvaním prepínača POWER zapnite kamkordér a stlačte (VIEW IMAGES). • V HOME MENU stlačte (VIEW IMAGES) a [VISUAL INDEX]. • Skontrolujte kompatibilitu disku (str. 16). • Disk vložte stranou pre záznam smerom do kamkordéra (str. 33). • Disk nasnímaný, formátovaný alebo uzatvorený iným zariadením sa nemusí prehrať v tomto kamkordéri. Prehrávaný obraz je rušený. • Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126). Statické zábery z karty “Memory Stick Duo” sa neprehrávajú v skutočnej veľkosti. • Statické zábery nasnímané iným zariadením nemusí byť možné prehrávať v skutočnej veľkosti. Nejde o poruchu. Statické zábery z karty “Memory Stick Duo” sa nedajú prehrať. • Ak sú súbory alebo priečinky spracované alebo upravované v PC, nemusí byť možné prehrávanie statických záberov. (Na LCD monitore názov súboru v tomto prípade bliká.) Nejde o poruchu (str. 129). • Statické zábery nasnímané iným zariadením nemusí byť možné prehrávať. Nejde o poruchu (str. 129). 110

Riešenie problémov V zobrazení VISUAL INDEX je v zázname zobrazené “ ”. • Zlyhalo čítanie dát. Ak vypnete a znova zapnete kamkordér, alebo niekoľkokrát vyberiete a znova vložíte kartu “Memory Stick Duo”, môžu sa dáta už načítať správne. • Môže sa to stať pri statických záberoch nasnímaných v iných zariadeniach, editovaných v PC atď. Pri prehrávaní nie je počuť zvuk, alebo počuť len slabý zvuk. • Nastavte hlasitosť (str. 45). • Pri zavretom LCD paneli je zvuk vypnutý. Otvorte LCD panel. • Ak snímate zvuk s nastavením [MICREF LEVEL] (str. 94) na [LOW], môže byť obtiažne počuť zvuk. • Pri nastavení [SMTH SLW REC] nie je možné snímať aj zvuk. Zobrazenie na TVP Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom zložkovým video káblom. • Nastavte [COMPONENT] podľa požiadaviek pripojeného zariadenia (str. 86). • Ak používate zložkový video káble, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 49). Záznam nie je možné sledovať, ani nepočuť zvuk, na TVP pripojenom HDMI káblom. • Na výstup z konektora HDMI OUT nie je vyvedený signál, ak záznam obsahuje signály ochrany pred kopírovaním. Nepočuť zvuk. • Ak používate zložkový video kábel, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 49, 52). • Ak používate S-VIDEO koncovku, pripojte tiež červenú a bielu koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 52). Pri pripojení kamkordéra k TVP nie je pomer strán prehrávaného záznamu správny. • Nastavte [TV TYPE] podľa pripojeného TVP (str. 86). Obraz je počas prehrávania na štandardnom TVP s pomerom strán 4:3 rušený. • Stáva sa to pri sledovaní záznamu v širokouhlom formáte 16:9 na TVP s pomerom strán 4:3. Správne nastavte [TV TYPE] (str. 86) a prehrávajte záznam. Pokračovanie , 111