Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov

Riešenie problémov (pokračovanie) Prehrávanie disku v iných zariadeniach Disk sa nedá prehrávať, prípadne disk nebol rozpoznaný. • Prvé prehrávanie disku nasnímaného v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je potrebné zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD (str. 70). • Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126). • Uzatvorte disk (str. 66). • Disk uzatvorený v režime VR je možné prehrávať len v zariadeniach kompatibilných s režimom VR. Skontrolujte kompatibilitu v návode na použitie prehrávacieho zariadenia. Prehrávaný obraz je rušený. • Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126). V zobrazení Menu disku/Menu DVD disku je zobrazené “ ”. • Pri uzatváraní disku zlyhalo čítanie dát. Pri nasledovných diskoch disk upravte na ďalšie snímanie (str. 74) a potom pri uzatváraní disku znova vytvorte Menu disku (str. 68). Menu disku/Menu DVD disku nemusí byť zobrazené správne. – DVD+RW disk – DVD-RW disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) – DVD-RW (režim VIDEO) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Prehrávanie medzi scénami dočasne zamŕza. • Prehrávanie môže v závislosti od používaného zariadenia medzi scénami dočasne zamrznúť. Nejde o poruchu. • V prípade DVD+R DL disku môže prehrávanie dočasne zamrznúť pri prechode z jednej vrstvy na druhú. Nejde o poruchu. Po stlačení . prehrávanie nezačne presne od predchádzajúcej scény. • Ak prehrávač po stlačení . preskočí dva tituly, ktoré boli vytvorené automaticky kamkordérom, prehrávanie nemusí potom začať od predchádzajúcej scény. Zvoľte požadovanú scénu z Menu. Ďalšie podrobnosti pozri v návode na použitie prehrávacieho zariadenia. Ponuka Menu Položky ponuky Menu sú nevýrazné (šedé). • V aktuálnom režime snímania/prehrávania nie je možné voliť nevýrazné položky. • Niektoré funkcie nie je možné aktivovať súčasne. V nasledovnom prehľade sú uvádzané príklady neodstupných kombinácií funkcií a položiek Menu. 112 Nie je možné použiť [PROGRAM AE] [SPOT METER] Z dôvodu nasledovných nastavení NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [OLD MOVIE], [TELE MACRO] NightShot, [SUPER NS]

Riešenie problémov Nie je možné použiť [EXPOSURE] [WHITE BAL.] [ONE PUSH] pri [WHITE BAL.] [SPOT FOCUS] [SUPER NS] [COLOR SLOW S] [FADER] [D.EFFECT] [OLD MOVIE] [PICT.EFFECT] [STEADYSHOT] [EXP.FOCUS] [TELE MACRO] Z dôvodu nasledovných nastavení NightShot, [SUPER NS] NightShot, [SUPER NS] [SMTH SLW REC] [PROGRAM AE] [FADER], [D.EFFECT] [FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE] [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT] [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER] [PROGRAM AE], [PICT.EFFECT] [OLD MOVIE] [SMTH SLW REC] [SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM] [PROGRAM AE] Nie je možné používať funkciu [SUPER NS]. • Nastavte prepínač NIGHTSHOT do polohy ON. Funkcia [COLOR SLOW S] nepracuje správne. • Funkcia [COLOR SLOW S] nemusí pracovať správne v úplnej tme. Použite funkciu NightShot alebo [SUPER NS]. Nie je možné nastaviť [LCD BL LEVEL]. • Nie je možné nastaviť [LCD BL LEVEL], ak: – Otočíte LCD monitor smerom od kamkordéra. – Kamkordér napájate z AC adaptéra. Nie je možné používať [WIDE SELECT]. • Funkciu [WIDE SELECT] nie je možné používať spolu s funkciami: – Kvalita HD (vysoké rozlíšenie) – Kvalita SD (štandardné rozlíšenie) na DVD+RW disku • V kamkordéri nie je disk. Pokračovanie , 113