Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov

Riešenie problémov (pokračovanie) Editovanie pohyblivého záznamu na disku Disky, ktoré je možné editovať v kamkordéri: • DVD-RW/DVD+RW disky nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). • DVD-RW (režim VR) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Nie je možné editovať. • Na disku nie je žiadny záznam. • Z dôvodu stavu záznamu nie je možné editovať. • Záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné editovať. • Nie je možné kopírovať, ani presúvať záznam medzi diskom a kartou “Memory Stick Duo”. Scény nie je možné zaregistrovať do Playlistu. • Disk je zaplnený, prípadne pridávate viac ako 999 scén. Vymažte neželané záznamy (str. 54). • Do Playlistu nie je možné pridať statické zábery. Pohyblivý záznam nie je možné rozdeliť. • Príliš krátky pohyblivý záznam nie je možné rozdeliť. • Pohyblivý záznam s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné rozdeliť. Scéna sa nedá vymazať. • Scény s nastavenou ochranou na inom zariadení nie je možné vymazať. Kopírovanie/Editovanie/Pripojenie k iným zariadeniam Pozri tiež časť “Zobrazenie na TVP” (str. 111). Pri prehrávaní disku nepočuť zvuk. • V prípade zapojenia samotného S-video kábla nebude reprodukovaný zvuk. Pripojte tiež bielu a červenú koncovku A/V prepojovacieho kábla (str. 52). Pri pripojení cez HDMI kábel nie je možné správne kopírovať. • Pri pripojení cez HDMI kábel nie je možné kopírovať záznam. Pri pripojení cez A/V prepojovací kábel nie je možné správne kopírovať. • A/V prepojovací kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte správnosť prepojenia A/V prepojovacieho kábla do správneho vstupného konektora zariadenia, do ktorého kopírujete záznam z kamkordéra (str. 62). 114 Nie je možné tlačiť pomocou tlačiarne PictBridge. • Tlačiareň nemusí vytlačiť zábery nasnímané inými zariadeniami alebo editované v PC. Nejde o poruchu.

Riešenie problémov Iné Nie je možné vymazať záznam. • Záznam nie je možné vymazávať z DVD-R/DVD+R DL disku. • Záznam nie je možné vymazávať z DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW disku nasnímaného v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). • Nie je možné vymazávanie záznamov z karty “Memory Stick Duo”, ak majú záznamy nastavenú ochranu na inom zariadení. Záznam nie je možné kopírovať z disku na kartu “Memory Stick Duo”. • Záznam nie je možné kopírovať z disku na kartu “Memory Stick Duo” vo forme statických záberov počas prehrávania na kamkordéri. Nie je možné uzatvoriť disk. • Počas uzatvárania sa vybil akumulátor. Používajte AC adaptér. • Disk je už uzatvorený. V prípade nasledovných diskov disky znovu otvorte, aby bolo možné snímať ďalšie scény (str. 74): – DVD+RW disk – DVD-RW disk nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) – DVD-RW (režim VIDEO) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Nie je možné editovať, ani pridávať ďalší záznam na disk pomocou iného zariadenia. • V inom zariadení nemusí byť možné editovať disk nasnímaný týmto kamkordérom. Nie je možné nastaviť názov disku. • Kamkordér nedokáže nastaviť názov disku. Na 5 sekúnd zaznie pípanie. • Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. • Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti na disku. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca hodinu, potom ho znova zapnite (str. 132). • Na kamkordéri sa vyskytol nejaký problém. Vyberte disk a opätovne ho vložte, potom skúste kamkordér ovládať znova. Nie je možné uzatvoriť disk. • Nie je možné otvoriť: – DVD-R – DVD+R DL – DVD+RW disky nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) – DVD-RW (režim VR) disk nasnímaný v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) Pokračovanie , 115