Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Consignes d’utilisation Slovaque

Výstražné indikátory

Výstražné indikátory a hlásenia 118 Samodiagnostické zobrazenia/ Výstražné indikátory Ak sa na LCD monitore alebo v hľadáčiku zobrazia indikátory, skontrolujte nasledovné. Niektoré problémy môžete odstrániť sami. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť napriek tomu, že ste niekoľkokrát zopakovali odporúčaný postup, kontaktujte predajcu Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony. C: (alebo E:) ss:ss (Samodiagnostické zobrazenie) C:04:ss • Akumulátor nie je akumulátor “InfoLITHIUM”. Použite akumulátor “InfoLITHIUM” (str. 130). • Pripojte konektor DC od AC adaptéra do konektora DC IN na kamkordéri správne (str. 26). C:13:ss • Disk je chybný. Do kamkordéra vložte kompatibilný disk (str. 16). • Disk je znečistený, prípadne poškriabaný. Vyčistite disk pomocou jemnej handričky (str. 126). C:21:ss • Kondenzovala vlhkosť. Kamkordér vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky minimálne hodinu (str. 132). C:32:ss • Vyskytol sa iný problém, než je popísaný vyššie. Vyberte disk a opätovne ho vložte, potom skúste kamkordér ovládať znova. • Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a skúste kamkordér ovládať znova. • Znova zapnite kamkordér. E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss / E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss • Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete svojpomocne odstrániť. Kontaktujte predajcu Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony. Informujte ich o 5-miestnom kóde začínajúcim písmenom “E”. 100-0001 (Výstražný indikátor pre súbor) Pomalé blikanie • Súbor je poškodený. • Súbor je nečitateľný. (Výstražný indikátor pre disky) Pomalé blikanie • Nie je vložený disk.* • Na disku je dostupný čas pre snímanie pohyblivého záznamu menej než 5 minút. Rýchle blikanie • Vložený je nekompatibilný disk.* • V pohotovostnom režime snímania je vložený uzatvorený disk. • Disk je zaplnený.* • Disk sa nedá čítať, ani naň nahrávať, pretože je to jednostranný disk a je vložený opačne. • Vložený disk obsahuje záznam v inej TV norme, než je norma kamkordéra, keď je zvolený režim (Pohyblivý záznam).* Z (Musíte vysunúť disk.)* Rýchle blikanie • Vložený je nekompatibilný disk. • Disk je zaplnený. • Problém s diskovou mechanikou v kamkordéri. • Je vložený uzatvorený disk (str. 66). E (Výstražný indikátor pre akumulátor) Pomalé blikanie • Akumulátor je takmer vybitý. • V závislosti od podmienok prevádzky, prostredia a stavu akumulátora môže indikátor E blikať, aj keď je výdrž akumulátora ešte cca 20 minút.

Troubleshooting % (Výstražný indikátor pre kondenzáciu vlhkosti)* Pomalé blikanie • Odpojte zdroj napájania a ponechajte kamkordér mimo prevádzku cca 1 hodinu (str. 132). (Výstražný indikátor pre vysokú teplotu) Pomalé blikanie • Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. Rýchle blikanie* • Prevádzková teplota kamkordéra je príliš vysoká. Kamkordér vypnite a ponechajte ho krátky čas mimo prevádzky pri primeranej teplote. (Výstražný indikátor pre kartu “Memory Stick Duo”) • Nie je vložená karta “Memory Stick Duo” (str. 35). (Výstražný indikátor pre formátovanie karty “Memory Stick Duo”)* • Karta “Memory Stick Duo” je poškodená. • Karta “Memory Stick Duo” nie je naformátovaná správne (str. 73, 128). (Výstražný indikátor pre blesk) Pomalé blikanie: • Blesk sa nabíja Rýchle blikanie: • Na blesku sa vyskytla nejaká porucha. (Výstražný indikátor pre otrasy kamkordéra) • Osvetlenie nie je dostatočné, kamkordér teda nedržíte stabilne. Použite blesk. • Kamkordér je nestabilný, takže je náchylný na otrasy. Kamkordér držte pevne obidvomi rukami a takto snímajte. Výstražný indikátor pre otrasy kamkordéra však nezmizne. * Pri zobrazení indikátorov na monitore zaznie tiež melódia (str. 85). Popis výstražných hlásení Ak sa na monitore zobrazia hlásenia, vykonajte nasledovné. x Mechanika Z Drive error. Turn on power again. • Problém s diskovou mechanikou v kamkordéri. Vypnite a znova zapnite kamkordér. (Výstražný indikátor pre nekompatibilitu karty “Memory Stick Duo”)* • Vložená karta “Memory Stick Duo” je nekompatibilná (str. 73, 128). - (Výstražný indikátor pre ochranu karty “Memory Stick Duo”)* • Ochranná klapka na karte “Memory Stick Duo” je v polohe znemožňujúcej záznam (str. 128). • Na inom zariadení je nastavené odmietnutie prístupu ku karte “Memory Stick Duo”. x Kondenzácia vlhkosti % Moisture condensation. Turn off for 1H. (str. 132) % Condensation. Cannot open. Remove disc later. (str. 132) Pokračovanie , 119